Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai

Katalogas

Į pradžią

 

PERGAMENTŲ KOLEKCIJA 

Vardan Dievo, teišlieka amžinai atminčiai šie darbai, mat visa, kas nuveikta, laikui bėgant išblėsta iš žmogiškosios atminties, ir todėl buvo nuspręsta raštu išdėstyti, idant žinotų ateities kartos...

Iš Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1563 m. birželio 6 d. privilegijos

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus Pergamentų kolekciją (fondas Nr.101) sudaro 144 saugomi vienetai. Kolekcija pradėta kaupti nuo 1919 metų. Didžioji fondo dalis bibliotekoje saugoma nuo 1946–1947 metų. Tuometinis bibliotekos vedėjas Juozas Rimantas turėjo įgaliojimą rinkti rankraščius, likusius be savininkų, taip pat rankraščius, laikomus netinkamomis sąlygomis. Dalis dokumentų pateko į biblioteką iš Vilniaus archyvo fondų, Lietuvos evangelikų reformatų sinodo bibliotekos. Kai kurių rankraščių saugojimo istorija nežinoma.

Žygimanto Augusto 1563 m. birželio 6 d. privilegijos  fragmentas 
(F 101-31)

Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero rašto  fragmentas. (F101-70)

Chronologinės kolekcijos ribos – XIV–XIX a. 

Kaip matyti iš fondo pavadinimo, vienintelis kolekcijos formavimo kriterijus – rankraščių medžiaga. Akivaizdu, kad toks principas nulemia gan didelę kolekcijos įvairovę. Kolekcijos branduolį sudaro juridiniai dokumentai (134 saugomi vienetai), ir tai leidžia suskirstyti į grupes rankraščius, susijusius su tam tikros valstybės istorija. Interneto svetainėje ir kompaktiniame diske kolekcija pristatoma suskirstyta į šias grupes:

  •  Istoriniai Lietuvos dokumentai

Pati didžiausia kolekcijos dokumentų grupė – šešiasdešimt penki pergamentai, datuojami 1465–1818 metais. Rankraščiai rašyti lotynų, kanceliarine slavų ir lenkų kalbomis. Dauguma jų – Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos (42 vienetai). Kolekcijoje taip pat saugomi Lietuvos didikų, Bažnyčios hierarchų, Vilniaus magistrato raštai bei išrašai iš įvairių aktų knygų. Tik trys iš visų šios grupės dokumentų – kopijos (>>>).

 

Popiežiaus Klemenso XII bulė
 (F101-99)

Pats seniausias kolekcijos dokumentas – žemės pardavimo raštas. 1329 m., Italija. (F101-1)

  •  Istoriniai Italijos dokumentai

Kolekcijoje saugomi dvidešimt penki su Italijos istorija susiję 1329–1771 metų dokumentai, tarp jų ir pats seniausias pergamentų kolekcijos rankraštis. Dokumentai rašyti lotynų ir italų kalbomis. Visi šiai grupei priskiriami dokumentai yra originalūs (>>>).

  •  Istoriniai Prancūzijos dokumentai

Tai nedidelė grupė – keturiolika 1640–1811 metais prancūzų ir lotynų kalbomis rašytų dokumentų. Dauguma jų – teisinių dokumentų išrašų nuorašai, trys originalūs dokumentai susiję su Dumesnile'ių šeimos istorija (>>>).

  •  Popiežių raštai

Šiai grupei priskirta dvidešimt popiežių bulių ir dešimt brevių, tai pat du Katalikų Bažnyčios institucijų raštai. Seniausias dokumentas datuojamas 1477, vėliausias – 1899 metais. Dauguma bulių ir brevių adresuota Italijos vyskupijoms, trys bulės ir penkios brevės skirtos Lietuvos vyskupijoms – Vilniaus ir Žemaičių (>>>).

  •  Kiti dokumentai

Atskirą grupę sudaro kolekcijoje saugomi rankraštinių knygų fragmentai. Jai priklauso ir vienintelė kolekcijoje saugoma knyga – Hugo de Folieto traktato De Claustro Animae XIV a. nuorašas, viduramžių traktatų ir bažnytinių knygų fragmentai. Taip pat pateikiami trys istoriniai dokumentai (du vokiški ir vienas angliškas) (>>>).

Tam, kad perskaitytumėte tekstus, rašytus kanceliarine ir bažnytine slavų kalbomis, kompiuteryje reikia įdiegti šių kalbų šriftus (skirtus Microsoft Windows aplinkai) Church Slavonic.