VADOVŲ SKELBTI RAŠTAI

Popiežius Bulė Brevė
Paulius II (1464–1471) F101-9 (bulė neišlikusi)  
Klemensas VIII (1592–1605) F101-45 F101-42, 46
Paulius V (1605–1621)   F101- 47
Urbonas VIII (1623–1644) F101-60, 63  
Klemensas XI (1700–1721) F101-92  
Benediktas XIII (1724–1730) F101-96 F101-95
Klemensas XII (1730–1740) F101-99, 100 F101-97
Benediktas XIV (1740–1758) F101-105, 111 F101-109
Pijus VI (1755–1799) F101-115, 117 F101-118, 123
Pijus VII (1800–1823)   F101-150
Grigalius XVI (1831–1846)   F101-151
Pijus IX (1846–1878) F101-128, 129, 130, 131, 132, 133  
Leonas XIII (1878–1903) F101-134, 135