Visos kolekcijos trumpa apžvalgaItališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai

Dokumentai prancūzų kalba
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135
[F101-150] [F101-151]LNMMB F101-150

PIUS PP. VII. AD PERPETUAM REI MEMORIAM...
Popiežiaus Pijaus VII (Pius PP. VII) raštas, suteikiantis visuotinius atlaidus visiems tikintiesiems, per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir šv. Juozapo šventes apsilankiusiems Vilniaus vyskupijos Solobodkos bažnyčioje (Solobodka Vilnen(sis) Diocesis), priklausančioje Mirskių (Mirska) šeimai.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1823 birželio 27.
Antspaudai
Kitoje dokumento pusėje – du raudono vaško antspaudai (Ø 2 ir 1,7 cm) su popierine apsauga.
Pasirašė
H. Card. Consalius(?), Popiežiaus kanceliarijos kardinolas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.

Medžiaga
Pergamentas, popierius, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 42,1 x 19 cm.
Tekstas: 37,6 x 6,1 cm.

 LNMMB F101-151

GREGORIUS PP. XVI...Venerabilis Frater...
Popiežiaus Grigaliaus XVI (Gregorius PP. XVI) raštas, kuriuo Andreas Benedictus Kłongiewiciui, laikinai einančiam Vilniaus vyskupo pareigas, nurodoma, prieš tai susipažinus su padėtimi, leisti tuoktis vilniečiams Petrus Borowskiui ir jo velionės žmonos seseriai Susanai Morowskai.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma, 1835 balandžio 29.
Antspaudai
Kitoje dokumento pusėje – raudono vaško antspaudas (ovalus, 4 x 2 cm) su pergamentine apsauga.
Pasirašė
V. Willaume Halis
(?), Popiežiaus kanceliarijos kardinolas, A. Snacioti(?), padėjėjas.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 45,1 x 30,6 cm.
Tekstas: 40,6 x 22,4 cm.

 

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135  

Į viršų