Visos kolekcijos trumpa apžvalgaItališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai

Dokumentai prancūzų kalba
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-150, F101-151
[F101-131] [F101-132] [F101-133] [F101-134] [F101-135]LNMMB F101-131

Pius Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus IX (Pius Papa IX) raštas, kuriuo Parmos vyskupo generalinis vikaras Jacobus Gallus įgaliojamas perduoti Parmos kunigui Emigdius Avanzini Šv. Andriejaus bažnyčios rektoratą, mirus ankstesniam minėtos bažnyčios rektoriui Joannes Baptiſta Mezzardi.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1875 kovo 8.
Antspaudai
Popiežiaus Pijaus IX bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta kanapine virvute (pergamento užlenkimas – 5,7 cm, dvi įpjovos virvutei 6 cm atstumu).
Pasirašė
F. Ponze de Leon, Popiežiaus kanceliarijos sekretorius, 8 kardinolo ir vyresniųjų parašai neįskaitomi.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito atskiros raidės pagražintos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 53 x 32,5 + 5,7 cm.
Tekstas: 48 x 21,5 cm.

 LNMMB F101-132

Pius Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus IX (Pius Papa IX) raštas, kuriuo Parmos  vyskupijos (Parmen(sis) die(cesi)s) provincijolas Miltiades skiriamas Šv. Benedikto ir Palaimintosios Mergelės Marijos Įvesdinimo parapinių bažnyčių (Parmos vysk.) rektoriumi.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1876 birželio 13.
Antspaudai
Popiežiaus IX bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta baltų ir rudų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 6 cm, dvi įpjovos virvutei 11 cm atstumu).
Pasirašė

Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresnieji: Severati, 12 parašų neįskaitomi.

Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito atskiros raidės pagražintos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 52 x 32 + 6 cm.
Tekstas: 47,5 x 18 cm.

 LNMMB F101-133

Pius Episcopus servus servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus IX (Pius Papa IX) raštas, kuriuo Ravenalės provincijos valdytojui magistrui Aloiſius Bila pranešama, kad Regijos vyskupystės (Regien(sis) dio(cesi)s) presbiteriui Philippus Roſa perduodamas Sancta Maria di Stagia bažnyčios rektoratas.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma, 1877 liepos 17.
Antspaudai
Popiežiaus Pijaus IX bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta kanapine virvute (pergamento užlenkimas – 5,5 cm, dvi įpjovos virvutei 10,5 cm atstumu).
Pasirašė
Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresnieji: Soltari(?), Cajetanus de Ruggiero, P. Setti(?), A. Belli, P. Triuius, L. Bellotti, 2 parašai neįskaitomi.

Kalba
Lotynų
k.
Iliuminavimas
Inicialas „P“ (14 eilučių, 14,5 cm) ir atskiros incipito raidės pagražinti.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 53 x 32,5 + 5,5 cm.
Tekstas: 48,5 x 21,5 cm.

 LNMMB F101-134

LEO PP. XIII...
Popiežiaus Leono XIII (Leo PP. XIII) raštas, kuriuo Žemaičių vyskupystės (dioecesis Samogitiensis) kunigui Antonius Pawilaniui leidžiama šventinti įvairias devocionalijas.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1898 sausio 22.
Antspaudai
Popiežiaus Leono XIII prispaudžiamasis raudonų dažų antspaudas (Ø 3,5 cm).
Pasirašė
Nicolaus Marini
, Popiežiaus kanceliarijos kardinolas. 
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 41,3 x 15,6 cm.
Tekstas: 34 x 7 cm.

 LNMMB F101-135

LEO PP XIII...
Popiežiaus Leono XIII (Leo PP. XIII) raštas, kuriuo Žemaičių vyskupystės (dioecesis Samogitiensis) kunigui Antonius Pawilaniui suteikiama teisė laikyti priviligijuotąsias Mišias su atlaidais už mirusiuosius.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1899 gruodžio 1.
Antspaudai
Popiežiaus Leono XIII prispaudžiamasis raudonų dažų antspaudas (Ø 3,5 cm).
Pasirašė
Nicolaus Marini
, Popiežiaus kanceliarijos kardinolas. 
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 38,5 x 13,5 cm.
Tekstas: 33 x 4 cm.

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-150, F101-151 

Į viršų