Visos kolekcijos trumpa apžvalgaItališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai


Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151
[F101-118] [F101-123] [F101-128] [F101-129] [F101-130]LNMMB F101-118

PIUS PP. VI. Dilecte Fili ac dilecta in Christo Filia Salutem...
Popiežiaus Pijaus VI (Pius PP. VI) raštas, leidžiantis Adamus Kozakowskiui ir jo žmonai Teresiai turėti nešiojamąjį altorėlį ir prie jo, esant būtinybei, aukoti šv. Mišias.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1786 rugpjūčio 28.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
B. Mariscoltus
, Popiežiaus kanceliarijos sekretorius. Kitoje lapo pusėje:
Ignatius Iacobus Princeps Massalski, Vilniaus vyskupas,
Antonius
Kraſzewski
.
Kalba
Lotynų k. 
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 40 x 18,5 cm.
Tekstas: 38 x 10,5 cm.

 LNMMB F101-123

PIVS PP. VI. Venerabilis Frater salutem…
Popiežiaus Pijaus VI (Pius PP. VI) raštas, kuriuo Benevento arkivyskupui pranešama, kad kilmingiesiems broliui ir seseriai Franciſcuſ ir Daniela dellaVipera leista savo rūmuose įsirengti koplyčią ir nustatyta tvarka aukoti šv. Mišias.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1797 gegužės 2.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
B. de Honestis
, kardinolas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 41,5 x 23,5 cm.
Tekstas: 39 x 16 cm.

 LNMMB F101-128

Pius Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus IX (Pius Papa IX) raštas, kuriuo kunigas Eugenius Bartoli skiriamas Mutino vyskupijos (Mutinen(sis) d(iece)ſis) Caſtagneto vietovės Šv. kankinio Lauryno bažnyčios rektoriumi, mirus ankstesniam valdytojui Aloisius Lutti.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1877 sausio 28.
Antspaudai
Popiežiaus Pijaus IX bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta geltonų ir rudų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 6 cm, dvi įpjovos virvutei 10,5 cm atstumu).

Pasirašė

Uniani
, Cajetanus de Ruggiero, 6 parašai neįskaitomi.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 52,5 x 31,5 + 6 cm.
Tekstas: 49,5 x 19,5 cm.

 LNMMB F101-129

Pius Episcopus Servus Servorum Dei…
Popiežiaus Pijaus IX (Pius Papa IX) raštas, kuriuo Pergulos didžiosios bažnyčios (eccleſia Pergulan(a)) klebonui Joannes Fabrizi pranešama, kad Pergulos vyskupystės (Pergulan(a) dieceſis) Šv. Morkaus bažnyčia prijungiama prie Pergulos didžiosios bažnyčios, o jam paskiriamos valdos.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1850 liepos 21.
Antspaudai
Popiežiaus Pijaus IX bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta baltų ir rudų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 6 cm, dvi įpjovos virvutei 10 cm atstumu).
Pasirašė
F. Ponze de Leon(?), Popiežiaus kanceliarijos kardinolas, ir vyresnieji – 8 parašai neįskaitomi.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių raidės pagražintos ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 59 x 37 + 6 cm.
Tekstas: 53,5 x 23 cm.

 LNMMB F101-130

Pius Episcopus servus servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus IX (Pius Papa IX) raštas, kuriuo Perūzijos vyskupystės (Peruſin(a) dio(cesis)) kunigui Aloiſius Rotelli pranešama, kad po Joſephus Maria Pippi mirties jis skiriamas Perūzijos arkidiakono valdų administratoriumi ekonomu, nurodoma jo metinės pensijos dydis ir išmokėjimo sąlygos.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1866 birželio 13.
Antspaudai
Popiežiaus Pijaus IX bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta geltonų ir rudų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 5,5 cm, dvi įpjovos virvutei 12,5 cm atstumu).

Pasirašė

A. Acquistapaces(?), Popiežiaus kanceliarijos kardinolas, ir vyresnieji – 8 parašai neįskaitomi.

Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių atskiros raidės pagražintos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 63,7 x 39,5 + 5,5 cm.
Tekstas: 59 x 27,5 cm.

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151 

Į viršų