Visos kolekcijos trumpa apžvalga
Istoriniai Lietuvos dokumentai

Dokumentai prancūzų kalba
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151
[F101-105] [F101-109] [F101-111] [F101-115] [F101-117]LNMMB F101-105

Benedictus episcopus servus servorum Dei...
Popiežiaus Benedikto XIV (Benedictus Papa XIV) raštas, kuriuo Benevento vyskupijos kunigas, teisių daktaras Joannes de Vita skiriamas epilepsija sergančio kanauninko Antonius Vastalenga pavaduotoju.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1740 rugpjūčio 29.
Antspaudai
Popiežiaus Benedikto XIV bulė (Ø 3,7 cm), pritvirtinta baltų ir rausvų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 8 cm, dvi įpjovos virvutei 7,5 cm atstumu).
Pasirašė
Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresnieji:
D. Comitibus(?), 12 parašų neįskaitomi.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito pirmasis žodis „Benedictvs“ (inicialas „B“ – 11 eilučių, 16,5 cm; kitos raidės – 5 cm) bei pergamento paraštės (kairė – 6 cm, dešinė – 2 cm) gausiai papuoštos augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 89 x 54,5 + 8 cm.
Tekstas: 81 x 36,5 cm.

 LNMMB F101-109

BENEDICTUS PP. XIV. Venerabilis frater salutem…
Popiežiaus Benedikto XIV (Benedictus PP. XIV) raštas, kuriuo Benevento vyskupui pranešama, kad kunigui Josephus della Vipera, jo broliui Franciscus della Vipera bei pastarojo žmonai Catharinai Bartoli leista įsirengti koplyčią savo rūmuose Benevento vyskupystėje ir nustatyta tvarka aukoti šv. Mišias.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1753 gegužės 28.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Carolis Passioneus
(?).
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 43 x 23,5 cm
Tekstas: 39,5 x 14 cm.

 LNMMB F101-111

Benedictus Episcopus servus servorum Dei...
Popiežiaus Benedikto XIV (Benedictus Papa XIV) raštas Tropėjos vyskupo generaliniam vikarui, leidžiantis sutuokti giminaičius Sabatinus Collianinus ir Dominicą Caſuſceli.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1757 rugpjūčio 19.
Antspaudai
Popiežiaus Benedikto XIV bulė (Ø 4 cm), pritvirtinta kanapinių siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 3,5 cm, dvi įpjovos virvutei 7 cm atstumu).

Pasirašė

S. Corsini,
8 parašai neįskaitomi.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės pagražintos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 30 x 18 + 3,5 cm.
Tekstas: 29 x 14,5 cm.

 LNMMB F101-115

Pius Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus VI raštas (Pius Papa VI), kuriuo buvusiam Šv. Agotos bažnyčios kanauninkui Nicolaus Rignati pranešama, kad minėta bažnyčia perduodama Petrus Pollustrelli žinion.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1776 birželio 20.
Antspaudai
Popiežiaus Pijaus VI bulė (Ø 4,3 cm), pritvirtinta kanapine virvele (pergamento užlenkimas – 3 cm, dvi įpjovos virvelei 6,5 cm atstumu
).
Pasirašė

A. Ciamiarellus, I. Waryriencky, G. Montoscoli, 5 parašai neįskaitomi.

Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės pagražintos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 30 x 20 + 3 cm.
Tekstas: 28 x 16 cm.

 LNMMB F101-117

Pius Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Pijaus VI (Pius Papa VI) raštas, kuriuo Nereto vyskupo generaliniam vikarui pranešama, kad leidžiama sutuokti giminaičius Antonius Sabarianus ir Agnes Ferrari.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1779 sausio 23.
Antspaudai

Popiežiaus Pijaus VI bulė (Ø 4,5 cm), pritvirtinta balta virvute (pergamento užlenkimas – 4,5 cm, dvi įpjovos virvutei 9,5 cm atstumu).

Pasirašė

I. Choburt(?), N. Bartolottus, Ph. Samursi(?), A. Rusconus, A. Cianciarellus, I. Pediconi, 6 parašai neįskaitomi.

Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 33 x 23 + 4,5 cm.
Tekstas: 31,5 x 17,5 cm.

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151 

 Į viršų