Visos kolekcijos trumpa apžvalgaItališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai

Dokumentai prancūzų kalba
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151
[F101-95] [F101-96] [F101-97] [F101-99] [F101-100]LNMMB F101-95

BENEDICTUS PP. XIII...
Popiežiaus Benedikto XIII (Benedictus PP. XIII) indulgencija visiems tikintiesiems, apsilankiusiems Vilniaus vyskupijos Rudaminos (Vrdoniana Vilnen(sis) Dioec(esis)) bažnyčioje ir priėmusiems Komuniją per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1726 kovo 13.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.

Pasirašė

Olinerius, Popiežiaus kanceliarijos kardinolas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 38 x 13,5 cm.
Tekstas: 34 x 9 cm.

 LNMMB F101-96

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei…
Popiežiaus Benedikto XIII (Benedictus) raštas, kuriuo popiežiaus referentas, Mileto kanauninkas bei vyskupo generalinis vikaras Carolus Cerrus įgaliojamas perduoti Mileto Švč. Trejybės bažnyčios (eccl(es)ia Sanctiſſime Trinitatis civit(a)t(is) Militen(sis)) rektoratą minėtos bažnyčios kunigui Franciſcus Nicolai.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1726 spalio 8.
Antspaudai
Popiežiaus Benedikto XIII bulė (Ø 3,8 cm), pritvirtinta kanapine virvele (pergamento užlenkimas – 4,5 cm, dvi įpjovos virvutei 7 cm atstumu).

Pasirašė

S. Chobert(?), Manilius(?), 5 parašai neįskaitomi.

Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 31 x 20 + 4,5 cm.
Tekstas: 29,5 x 14 cm.

 LNMMB F101-97

CLEMENS PP XII...
Popiežiaus Klemenso XII (Clemens PP. XII) indulgencija visiems tikintiesiems, apsilankiusiems Vilniaus vyskupijos (Vilnen(sis) dioecesis) Gardino pavieto (districtus Grodnensis) Švč. Trejybės bažnyčioje ir priėmusiems Komuniją per šv. Juozapo šventę.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma, 1730 lapkričio 29.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.

Pasirašė

Olinerius, Popiežiaus kanceliarijos kardinolas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 39,3 x 14 cm.
Tekstas: 37 x 8,5 cm.

 LNMMB F101-99

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Klemenso XII (Clemens Papa XII) raštas, kuriuo Mileto vyskupo generaliniam vikarui, magistrui etc. Joſephus Caballini pranešama, kad Mileto bažnyčios kanauninkui Joſephus Antonius Pipernus suteikta minėtos bažnyčios prebenda.                                                               

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1732 rugpjūčio 25.
Antspaudai
Klemenso XII bulė (Ø 4 cm), pritvirtinta kanapine virvute (pergamento užlenkimas – 4,5 cm, dvi įpjovos virvutei 6 cm atstumu).

Pasirašė

Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresnieji:
I. Biliatus, 6 parašai neįskaitomi.

Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 29,8 x 20 + 4,5 cm.
Tekstas: 27 x 15 cm.

 LNMMB F101-100

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Klemenso XII (Clemens Papa XII) raštas, suteikiantis Mileto kanauninkui Joſephus Antonius Pipernus Mileto bažnyčios prebendą, kurios atsisakė Dominicus Carlizzi.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1732 rugpjūčio 25.
Antspaudai
Popiežiaus Klemenso XII bulė (Ø 4 cm), pritvirtinta rausvų ir baltų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 7,5 cm, dvi įpjovos virvutei 6 cm atstumu).

Pasirašė

I. Miliatus
, Popiežiaus kanceliarijos sekretorius, ir vyresnieji – 6 parašai neįskaitomi.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 55,5 x 23,5 + 7,5 cm.
Tekstas: 28,5 x 24,5 cm.

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151 

Į viršų