Visos kolekcijos trumpa apžvalga
Istoriniai Lietuvos dokumentai

Dokumentai prancūzų kalba
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151
[F101-54] [F101-60] [F101-63] [F101-91] [F101-92]LNMMB F101-54

Fr/ter/ Antonius Barberinus...
Brolio Antonius Barberinus, Krikščioniškojo mokslo arkibrolijos (Archiconfraternitas Doctrinae Christianae) generalinio protektoriaus, raštas, kuriuo Krikščioniškojo mokslo brolijai, įsikūrusiai Žemaičių vyskupystės (Dioc. Samogitiæ) Medininkų Šv. Petro ir Povilo katedroje, pranešama, kad ji prijungiama prie Krikščioniškojo mokslo brolijos Romoje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma, 1630.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs. Išlikusi rusvų ir paauksuotų siūlų pynutė (pergamento užlenkimas – 3,5 cm, dvi įpjovos pynutei 3,5 cm atstumu).
Pasirašė
Popiežiaus kanceliarijos vyresnieji:

Antonius
[Barberinus], Hieronymus Lanuvius, Petrus Marchesius, Augustinus Latinus, Patricius Factorius, Ascanius Pantera, Iulius Mandosius, Vincentius Salissorius(?). 
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito (4 eilutės) raidės rašytos ranka, paauksuotos, visas tekstas įrėmintas paauksuota linija.
Medžiaga
Pergamentas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 49 x 67 + 3,5 cm.
Tekstas: 35,5 x 47 cm.

 LNMMB F101-60

Urbanus Episcopus servus servorum Dei...
Popiežiaus Urbono VIII (Urbanus Papa VIII) raštas, kuriuo, atsistatydinus Mileto vyskupystės (Militen(sis) Dioc(esis)) Šv. Mykolo bažnyčios rektoriui Petrus Antonius Miriglianus, minėtos bažnyčios rektoratas suteikiamas Ioannes Baptiſta Macedonius.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Gandulfo pilis, Albanijos vyskupystė (Arce Gandulfi Diocesis Albanensis), 1635 liepos 13.
Antspaudai
Popiežiaus Urbono VIII bulė (Ø 4 cm), pritvirtinta geltonų ir raudonų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 8,5 cm, dvi įpjovos virvutei 8,5 cm atstumu).

Pasirašė

Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresni
eji:
I. Camantinus ir kt. (22 neįskaitomi parašai).
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos augaliniais ornamentais. Inicialas „U“ – 11 eilučių, 13 cm.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 56 x 33 + 8,5 cm.
Tekstas: 49,5 x 19,5 cm.

 LNMMB F101-63

Urbanus episcopus servus servorum Dei...
Popiežiaus Urbono VIII (Urbanus Papa VIII) indulgencija Žemaičių vyskupijos (Samogitien(sis) dio(ecesis)) Žagarės miestelio (oppidum Zagarien(se)) bažnyčios Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo brolijos nariams bei kitiems tos parapijos tikintiesiems.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1639 rugpjūčio 13.
Antspaudai
Popiežiaus Urbono VIII bulė (Ø 3,8 cm), pritvirtinta gelsvos ir lino spalvos siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 7 cm, dvi įpjovos virvutei 11,5 cm atstumu).
Pasirašė
Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresnieji:
P. Ciampianus(?) ir kt. (10 neįskaitomų parašų).

Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Pergamento viršutinėje bei kairėje paraštėse – puošnus augalinių ornamentų rėmelis. Incipito raidės ornamentuotos to paties stiliaus piešiniu.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 64 x 36 +7 cm.
Tekstas: 55 x 28 cm.

 LNMMB F101-91

Collegium Scriptorum Archivii Romanae Curiae...
Romos kurijos archyvo kreipimasis su prašymu visų Bažnyčios dignitorių viešuoju notaru paskirti Felix de Henrico Neapolitanus ir prisaikdinti jį pagal rašte nurodytą pavyzdį.

In nomine Domini amen... 
Apaštališkojo notaro ir Neapolio Didžiosios šv. Jono bazilikos  kanauninko Petrus Antonius Castaldus Toccillus pranešimas apie tai, kad Felix d’Errico de Neap(oli) patvirtintas viešuoju notaru ir prisaikdintas pagal rašte nurodytą pavyzdį.

Autentiškumas
Originalai. Du dokumentai skirtingose pergamento pusėse.
Dokumento parašymo vieta ir data

Averso dokumento – Roma, 1700 [liepos?] 10; 
Reverso dokumento – Neap(olis), 1700 rugpjūčio 7.
Antspaudai
Du prispaudžiamieji vaško antspaudai (Ø 4,5 cm, su kvadratinės formos karpyta popierine apsauga; ovalus, 3,5 x cm, su stačiakampio formos karpyta popierine apsauga), atitinkamai patvirtinantys dokumentus skirtingose pergamento pusėse. 

Pasirašė

Averso dokumentą:
A. Bonaccursius(?), Popiežiaus kanceliarijos viršininkas. 
Reverso dokumentą

Petrus Antonius
Castaldus Toccillus,
apaštališkasis notaras ir Neapolio Didžiosios šv. Jono bazilikos kanauninkas; 
Alexander de Martino de Steogioli
(?), Romos kurijos archyvo viešasis notaras.

Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Spausdintą averso dokumentą puošia raižiniai:
· teisingumo deivė (inicialo „Q“ fonas – 2,8 x 2,6 cm),
· augalinio ornamento rėmelis su piešiniais: viršuje per vidurį – popiežiaus herbą laikantys cherubinai; šonuose viršuje – povai; šonuose per vidurį – serafimai; apatiniuose kampuose – cherubinai, sėdintys ant liūtų.
Medžiaga
Pergamentas, dažai, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 40 x 28 cm.
Tekstas: 30 x 15,5 cm.

 LNMMB F101-92

Clemens Episcopus servus servorum dei...
Popiežiaus Klemenso XI (Clemens Papa XI) raštas, kuriuo Angelus Pariſius skiriamas Kompso vyskupijos (Compſan(a) Dioc(esis)) Palio žemės (Terra Pali) parapinės bažnyčios arkipresbiteriu.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1709 rugsėjo 4 d.
Antspaudai
Popiežiaus Klemenso XI bulė (Ø 4 cm), pritvirtinta geltonų ir rausvų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 4,7 cm, dvi įpjovos virvutei 8 cm atstumu).
Pasirašė
A. Giorgettus, Popiežiaus kanceliarijos kardinolas,
vyresnieji: Costa, P. Leuage, C. Albanus, A. Mastrozzius(?), 6 parašai neįskaitomi.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 50 x 28,5 + 4,7cm.
Tekstas: 47 x 21 cm.

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151 

Į viršų