Visos kolekcijos trumpa apžvalgaItališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai

Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į viršų


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151
[F101-9] [F101-42] [F101-45] [F101-46] [F101-47]LNMMB F101-9

Paulus episcopus Servus Servorum Dei…
Popiežiaus Pauliaus II (Paulus) raštas, kuriuo Kaputakvos 
(Caputaquen) vyskupui pranešama, kad kunigui Angelus de Celenti leidžiama statyti Silenti baronijoje (baronia Silenti), Salerno kunigaikštystėje (principatus Salerni), naują bažnyčią, o esamą pertvarkyti į karmelitų vienuolyną.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1471(?) kovo 15.
Antspaudai
Popiežiaus bulė neišlikusi, yra tik kanapinė virvutė (pergamento užlenkimas – 6,3 cm, trys įpjovos virvutei 4,5 cm atstumu).
Pasirašė

Jo. De Aquilone, S. Pele, A. de Senis, D. de Pisni, Jo. Mil, <…> p Alberto.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės pagražintos. Inicialas „P“– 5 eilutės, 9,5 cm.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 49 x 25,5 + 6,3 cm.
Tekstas: 40 x 12,5 cm.

 LNMMB F101-42

CLEMENS PP. VIII...
Popiežiaus Klemenso VIII (Clemens PP. VIII) raštas, kuriuo Octavianus de Vipera skiriamas Benevento (civitas Beneventan(a)) kaštelionu ir reikalaujama, kad, prieš pradėdamas eiti pareigas, jis prisiektų Šv. Romos Bažnyčios kardinolams ir Romos popiežiams.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1596 rugsėjo 26.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
M. Vestrius Barbianus
, popiežiaus sekretorius.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 44,5 x 24,5 cm.
Tekstas: 39,5 x 14,5 cm.

 LNMMB F101-45 

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei...
Popiežiaus Klemenso VIII (Clemens) raštas Ravelos vyskupo generaliniam vikarui, leidžiantis sutuokti giminaičius Horatius Cepula ir Silvią de Mauſe.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Roma, 1604 rugsėjo 5.
Antspaudai
Popiežiaus bulė neišlikusi (pergamento užlenkimas – 3,8 cm, dvi įpjovos virvutei 7 cm atstumu).
Pasirašė 
Popiežiaus kanceliarijos kardinolas ir vyresnieji:
Diamanderius(?), 3 parašai neįskaitomi
.
Kalba

Lotynų k. 
Iliuminavimas
Incipito žodžių pirmosios raidės papuoštos augaliniais ornamentais. Inicialas „C“ – 8 eilutės, 7,5 cm.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 31,4 x 20 + 3,8 cm.
Tekstas: 26,5 x 13 cm.

 LNMMB F101-46

CLEMENS PP. VIII...
Popiežiaus Klemenso VIII (Clemens PP. VIII) raštas, kuriuo Šv. Severo (Sanctus Severus) vyskupystės vyskupui Octavianus de Vipera leidžiama tvarkyti ir valdyti minėtos vyskupystės turtą ir reikalaujama, kad jis atitinkamai prisiimtų atsakomybę už prievolių Bažnyčiai vykdymą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1604 gruodžio 23.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
M. Vestrius Barbianus
[, popiežiaus sekretorius].
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 44,5 x 26 cm.
Tekstas: 39 x 12 cm.

 


Detalusis aprašas
LNMMB F101-47

PAVLVS PP. V...Venerabilis frater Salutem...
Popiežiaus Pauliaus V (Paulus PP.V) raštas, kuriuo Šv. Severo (Sanctus Seuerus) vyskupystės vyskupui Octavianus de Vipera pratęsiamas popiežiaus Klemenso VIII (Clemens Papa VIII) 1604 m. gruodžio 23 d. raštu duotas terminas atsiskaityti už prievolių Bažnyčiai vykdymą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Roma
, 1605 birželio 4.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
M. Vestrius Barbianus
, popiežiaus sekretorius.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 45 x 25,5 cm.
Tekstas: 39 x 8,5 cm.

F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151 

Į viršų