Lietuviškai Italian 

[Kitoje lapo pusėje:

Gerbiamajam broliui, Šv. Severo vyskupui Oktavianui]

POPIEŽIUS PAULIUS V

Gerbiamasis broli, [siunčiame Tau] pasveikinimą ir apaštališkąjį palaiminimą. 

Kaip pasirūpinai mums pranešti, apaštališkosios bulės, kuria šviesios atminties mūsų pirmtakas popiežius Klemensas VIII paskyrė tave vadovauti Šv. Severo bažnyčiai, [reikalavimų] negali tinkamai įvykdyti per šešis mėnesius, kuriuos minėtosios bažnyčios valdymo perėmimui tau skyrė tas pats pirmtakas Klemensas kitame savo panašiame brevės formos rašte. Todėl pasirūpinai mūsų nuolankiai paprašyti, kad iš apaštališkojo dosnumo teiktumėmės pratęsti minėtą šešių mėnesių laikotarpį. 

Taigi mes, norėdami apdovanoti tave ypatingu palankumu bei malone ir patvirtindami pirmtako Klemenso minėto rašto turinį, palenkti tokių prašymų, dar nepasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį ir minėtą raštą bei visus jame numatytus [dalykus] kartu ir kiekvieną atskirai apaštališkąja galia šiuo raštu atidedame ir, skaičiuojant nuo minėtų šešių mėnesių pabaigos, pratęsiame dar keturiems mėnesiams, per kuriuos turėsi būtinai įvykdyti minėtos bulės [reikalavimus], skelbdami, kad per pratęstuosius keturis mėnesius minėta bažnyčia nebus laikoma vakuojanti ir kad negalios ir nieko nereikš [tai], ką tik dėl to kas nors kokia nors galia žinodamas ar nežinodamas bandys daryti [priešingai]. 

Minėti ir [kiti] apaštališkieji nutarimai bei potvarkiai ir visi tie, kurie minėto pirmtako Klemenso valia jo minėtame rašte turėjo negalioti, ir bet kokie kiti priešingo turinio [raštai] negalioja. 

Duota Romoje, Šv. Petro bazilikoje, patvirtinus Žvejo žiedu, 1605 metų birželio ketvirtą dieną, pirmaisiais mūsų pontifikato metais.