itališkai  
 
 


 
 

IDENTIFIKAVIMAS

Informacijos kodas (kodai)
LNMMB F101-47

Antraštė
PAVLVS PP. V... Venerabilis frater Salutem...
Popiežiaus Pauliaus V (Paulus PP.V) raštas, kuriuo Šv. Severo (Sanctus Seuerus) vyskupystės vyskupui Octavianus de Vipera pratęsiamas popiežiaus Klemenso VIII (Clemens Papa VIII) 1604 m. gruodžio 23 d. raštu duotas terminas atsiskaityti už prievolių Bažnyčiai vykdymą.

Aprašomo vieneto medžiagos sukūrimo vieta ir data
Dokumentas parašytas Romoje (Roma) 1605 m. birželio 4 d.

Aprašo lygis
Rankraščio aprašas.

Dokumento kalba
Lotynų k.

Aprašomo vieneto dydis
1 lapas: 45 x 25,5 cm.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.

Fizinis apibūdinimas
Dokumento matmenys
Dokumentas parašytas ant pergamento rudu geležies galo rašalu. Pergamentas gelsvos spalvos. Rašė vienas raštininkas.

Tekstas: 39 x 8,5 cm, 9 eilutės. Eilutės aukštis – 1 cm, vidutinis raidžių aukštis: didžiųjų – 0,5 cm, mažųjų – 0,2 cm.

Incipitas parašytas didžiosiomis raidėmis (0,6 cm), išryškintas (rašalas).

Kitoje pergamento pusėje: 
·
Venerabili Fratri Octauiano Episcopo S.ti Seueri.“ (pierašas tuo pačiu raštu kaip tekstas);
· vos įžiūrima prispaudžiamojo raudono vaško antspaudo (Ø 5,5 cm) žymė.

Tekstas nepažeistas, puikiai įskaitomas.

Defektai: dvi nedidelės skylės per sulenkimus.

 

KONTEKSTAS

Autorius
Paulus PP.V
– popiežius Paulius V.

Pasirašė
M. Vestrius Barbianus – Popiežiaus kanceliarijos viršininkas.

Administracinė ir (arba) biografinė istorija
Paulus PP.V
(Camillo Borghese, 1552–1621) popiežius Paulius V (1605–1621).

Saugojimo istorija
Žinių nėra.

Tiesioginis įsigijimo šaltinis
Nežinomas.

 

TURINYS IR SANDARA

Santrauka
Popiežiaus Pauliaus V (Paulus PP.V) raštas, kuriuo Šv. Severo (Sanctus Seuerus) vyskupystės vyskupui Octavianus de Vipera dar keturiems mėnesiams pratęsiamas popiežiaus Klemenso VIII (Clemens Papa VIII) 1604 m. gruodžio 23 d. rašte duotas terminas atsiskaityti už prievolių Bažnyčiai vykdymą.

Minimi asmenys
Paulus PP.V – popiežius Paulius V,
Clemens Papa VIII – popiežius Klemensas VIII,
Octavianus de Vipera, Episcopus Sancti Severi – Šv. Severo [vyskupystės] vyskupas.

Minimos vietovės
Roma – Roma,
[Dioecesis] S.ti Seueri – Šv. Severo [vyskupystė].

Minimi įvykiai ir dokumentai
Nėra.

Informacija apie dokumento tvarkymą
1980 m. O. Matusevičiūtė sudarė trumpąjį rankraščio aprašą.
2000 m. V. Rimša jį patikslino, D. Norkūnienė sudarė detalųjį rankraščio aprašą.

 

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teisinė būklė
Dokumentas yra Lietuvos Respublikos nuosavybė.

Naudojimo sąlygos
Dokumentas išduodamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovo leidimu.

Autorinės teisės / Kopijavimo sąlygos
Dokumentams kopijuoti bei leisti reikalingas bibliotekos sutikimas. Duomenis apie dokumentų paskelbimą (leidinio pavadinimą, leidimo metus ir t.t.) leidėjas turi nurodyti saugomo vieneto lydimajame lape.

Pagalbinės paieškos priemonės
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus kortelių katalogas.
Pergamentų fondo inventorius.
http://pergamentai.mch.mii.lt/

 

SUSIJUSI MEDŽIAGA

Originalų buvimo vieta
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Kopijų buvimas
Žinių nėra.

Susiję aprašomi vienetai
F101-5,
F101-42,
F101-46,
F101-98,
F101-109,
F101-123.

Kita susijusi medžiaga
Žinių nėra.

Publikacijos
Rankraščio trumpasis aprašas lietuvių, italų ir anglų k. bei skaitmeninė kopija –  http://pergamentai.mch.mii.lt/.

 

PASTABOS
Rankraštis restauruotas 1998 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre. Restauratorė – D. Veselauskienė.

   F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47