Pergamentų kolekcija

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas


  Trumpieji aprašai

KITI DOKUMENTAI

F101-18, F101-34, F101-136, F101-137, F101-138 F101-137, F101-138, F101-139, F101-140, F101-141 

Ši dokumentų grupė nedidelė, bet vertinga. Ją sudaro:

 • rankraštinė knyga – viduramžiais populiaraus Hugo de Folieto (Hugo Folietinus) traktato De claustro animae XIV a. pabaigos nuorašas (F101-18);

 • penkių XIV–XVI a. rankraštinių knygų fragmentai:

  • prologo (bažnytinė slavų k., ~ XIV a., F101-136),

  • Mišiolo (lotynų k., ~ XV a., F101-138),

  • giesmyno (lotynų k., ~ XVI a., F101-141),

  • medicinos ir fizikos traktatų (lotynų k., ~ XV a., F101-137, 139),

  • teologinio veikalo (lotynų k., ~ XVI a., F101-140);

Hannso Loutzenbrönnerio Junior  kilmės įrodymo dokumentas
1572 m. F101-34

 

Hugo de Folieto. De claustro animae
~ XIV a. pab. L. 14. F101-18

 •  trys dokumentai: 

  • Arnšteino m. gyventojo Hannso Loutzenbrönnerio Junior kilmės įrodymo dokumentas (vokiečių k., 1572 m., F101–34),

  • Anglijos didiko Georgius Gordono kilmės įrodymo dokumentas (lotynų k., 1672 m., F101-83), papuoštas portretu (metalo raižinys) bei šešiais spalvotais Gordonų giminės herbais,

  • pats didžiausias kolekcijos dokumentas – apie 2 kv. m dydžio Valenrodų giminės genealoginis medis (lotynų k., XVIII–XIX a., F101-90).

 F101-18, F101-34, F101-136, F101-137, F101-138 F101-137, F101-138, F101-139, F101-140, F101-141