Visos kolekcijos trumpa apžvalgaRusiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-69] [F101-70] [F101-71] [F101-72] [F101-74] 

 LNMMB F101-
69 

I<oan>nes Casimirvs, Dei gra(ti)a rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Władysława IV Wazy (Vladislaus IV), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 27 lutego 1637 r., który transumuje i potwierdza następujące wcześniejsze dokumenty: przywileje Stefana Batorego (Stephanus), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 12 maja 1579 r., Aleksandra Jagiellończyka (Alexander), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 24 czerwca 1502 r., które transumują i potwierdzają przywilej Witolda (Vitoldus), wielkiego księcia litewskiego, z dn. 26 stycznia 1380 r. zezwalający na założenie klasztoru augustianów w mieście Brześciu (Brzesth), fundujący działki ziemi w mieście Brześciu oraz wieś Kosztomłoty (Koszto-Mlotki) nad rzeką Bug (Bugk).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Varsauia), 3 grudnia 1649 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (3 przecięcia na sznurek w odległości: 8 cm – poziomo, 5 oraz 4,5 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu - 7 cm).
Podpisy
Joannes Casimirus r<ex> – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Ioannes Casimirus Vmiastowski, S(anctæ) r(egiæ) m(aies)t(a)is secretarius – Jan Kazimierz Umiastowski, sekretarz królewski.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 62,8 x 36 + 7 cm.
Tekst: 53 x 24 cm.

 

 LNMMB F101-
70

Ioannes Casimirvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Litthu(ani)æ…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirvs), król polski i wielki książę litewski, po śmierci Tomasza Bildziukiewicza (Thomas Bildziukiewicz), na urząd wójta miasta Wilna, powołuje Józefa Piotrowicza (Iosephus Piotrowicz), pisarza wileńskiego.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Varſauia), 3 grudnia 1649 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 9 cm) w puszce metalowej (Ø 10,5 cm) bez wieczka, przywieszona na sznurku z czerwonych nici (6 przecięć na sznurek w odległości: 0,5–10–0,5 cm – poziomo, 7 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 10,5 cm).
Podpisy

Joannes Casimirus rex – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Stanislaus Naruszewicz, r(efere)nd(a)rius et n(ota)rius M(a)g(ni) D(ucatus) Litt(huani)æ Stanisław Naruszewicz, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim i rosyjskim.
Iluminacja
Litery wyrazów incipitu koloru złota. Inicjały "I" i "C" (odpowiednio 6 i 4,5 cm) zdobione ornamentem roślinnym; inicjał "S" – obramowany ornamentem roślinnym (na wysokość tekstu, 7,3 x 15,5 cm) z rysunkiem jeźdźca po środku.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 54,5 x 29 + 10,5 cm.
Tekst: 42,5 x 11,5 cm.

 

 LNMMB F101-
71

Immensvs bonorvm omnivm elargitor Devs…
Dokument, w którym Andrzej Gembicki (Andreas Gembicki), biskup łucki i brzeski, transumuje i potwierdza dokument Jana II Kazimierza (Ioannes Casimirus), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, który transumuje i potwierdza dokument fundacyjny Kazimierza Leona Sapiehy (Casimirus Leo Sapieha), podkanclerzego WKL, potwierdzony dekretem z 1635 r., na rzecz klasztoru kartuzów reguły Św. Brunona w Berezie (Bereza).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Janow (Ianouia) (woj. brzeskie), 27 stycznia 1650 r.
Pieczęć
Pieczęci brak.
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
2 karty: 18,5 x 23,5 cm.
Tekst: 16 x 20 cm.

 

 LNMMB F101-72 

<I>oannes Casimirvs, Dei gra(tia) rex Poloniæ, magnus dux Lithuan(iæ)…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirvs), król polski i wielki książę litewski, zwalnia Piotra Dąbrowskiego (Petrvs Dąbrowski)) i jego żonę Barbarę Gutowską (Barbara Gutowska) od opłat za nabytą zabudowaną działkę ziemi w mieście Brześciu.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Varsauia), 22 grudnia 1650 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 10 cm, niedużego fragmentu brak) w puszce metalowej (Ø 11 cm), przywieszona na sznurku z czerwono-żółtych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 6,5 cm; zagięcie pergaminu – 11 cm).
Podpisy

Jan Kazimierz Krol  Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Joannes Dowgiałło Zawisza, referendarius et notarius M(agni) D(ucatus) Lith(uaniæ) Jan Dowgiałło Zawisza, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 49 x 30 + 11 cm.
Tekst: 37,5 x 13,5 cm.

 

 LNMMB F101-74

IAN KAZIMIERZ ZŁASKI BOZEY KROL POLSKI…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (IAN KAZIMIERZ, Ian Kazimierz Krol), król polski i wielki książę litewski, zatwierdza statut wileńskiego cechu garncarzy.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Wilno), 6 czerwca 1664 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 8,8 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 11,8 cm) bez wieczka, przywieszona na jasnobrązowej wstążce jedwabnej (2 przecięcia na wstążkę w odległości 9,9 cm; zagięcie pergaminu – 6,7 cm).
Podpisy
Ian Kazimierz Krol – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Andrzey Kotowicz Pisarz W.X.L. Starosta Grodzienski Horodniczy Derewniczy y Budowniczy Wilenski – Andrzej Kotowicz, pisarz WKL, starosta grodzieński, horodniczy, derewniczy i budowniczy wileński.
Język
Jęz. polski. Na odwrociu – zapiska w jęz. łacińskim z dn. 29 listopada 1668 r.
Iluminacja
Wyrazy incipitu (0,8–2,6 cm) koloru złota. Inicjał “O” (4 wiersze, 5,6 cm) zdobiony ornamentem roślinnym koloru złota.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 64,6 x 46,5 + 6,7 cm.
Tekst: 58 x 27 cm.

 Istoriniai Lietuvos dokumentai

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai