Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-69] [F101-70] [F101-71] [F101-72] [F101-74] 

 LNMMB F101-
69 

I<oan>nes Casimirvs, Dei gra(ti)a rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirus) raštas, kuriuo transumuojama ir patvirtinama Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Vladislaus IV) 1637 m. vasario 27 d. privilegija, transumuojanti ir patvirtinanti Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Stepono Batoro (Stephanus)1579 m. gegužės 12 d., Aleksandro (Alexander) 1502 m. birželio 24 d., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (Vitoldus) 1380 m. sausio 26 d. aktus, kuriais leidžiama įkurti augustinijonų vienuolyną Brastoje (Brzesth) bei funduojami žemės sklypai Brastoje ir Kostomolotų (Koszto-Mlotki) kaimas prie Bugo (Bugk) upės.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsauia), 1649 gegužės 5.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 7 cm, trys įpjovos pynutei 8 cm atstumu horizontaliai, 5 ir 4,5 cm – įstrižai). Prie pergamento išlikęs rusvų siūlų pynutės fragmentas. Analogiškas fragmentas yra prie atskirai saugomo raudono vaško antspaudo (Ø 7,6 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 7,8 cm) su ornamentuotu dangteliu. Spėjama, kad jis galėjo priklausyti šiam dokumentui.
Pasiraš
ė
Joannes Casimirus Rex
Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Ioannes Casimirus Vmiastowski, S(anctæ) r(egiæ) m(aies)t(a)is secretarius – LDK referendorius ir raštininkas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje rankraščio pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 62,8 x 36 + 7 cm.
Tekstas: 53 x 24 cm.

 

 LNMMB F101-70

Ioannes Casimirvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Litthu(ani)æ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirvs) raštas, kuriuo Vilniaus raštininkas Iosephus Piotrowicz skiriamas Vilniaus miesto vaitu vietoj mirusio Thomaso Bildziukiewicziaus.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varſauia), 1649 gruodžio 3.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 9 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 10,5 cm), pritvirtintas raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 10,5 cm, 6 įpjovos pynutei 0,5–10–0,5 cm atstumu horizontaliai, 7 cm – įstrižai).
Pasiraš
ė
Joannes Casimirus Rex – Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Stanislaus Naruszewicz, r(efere)nd(a)rius et n(ota)rius M(a)g(ni) D(ucatus) Litt(huani)æ – LDK referendorius ir raštininkas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje rankraščio pusėje – lenkų ir rusų k.
Iliuminavimas
Incipito raidės išrašytos aukso spalvos dažais. Inicialai „I“ ir „C“ (6 cm; 4,5 cm) papuošti augaliniais ornamentais, inicialas „S“– augalinių ornamentų rėmeliais (per visą tekstą, 7,3 x 15,5 cm), inicialo viduryje – raitelio piešinys .
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 54,5 x 29 + 10,5 cm.
Tekstas: 42,5 x 11 cm.

 

 LNMMB F101-71

Immensvs bonorvm omnivm elargitor Devs…
Lucko ir Brastos vyskupo Andreas Gembickio raštas, kuriuo transumuojamas ir patvirtinamas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirus) aktas, patvirtinantis LDK pakanclerio Kazimiero Leono Sapiegos (Casimirus Leo Sapieha) raštą dėl žemių dovanojimo Šv. Brunono regulos kartūzų vienuolynui Berezoje (Bereza).

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Ianouia
, Brastos vaivadija, 1650 sausio 27.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Be parašų.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
2 lapai: 18,5 x 23,5 cm.
Tekstas: 16 x 20 cm.

 

 LNMMB F101-72 

<I>oannes Casimirvs, Dei gra(tia) rex Poloniæ, magnus dux Lithuan(iæ)…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirvs) raštas, kuriuo Petrvs Dąbrowski ir jo žmona Barbara Gutowska atleidžiami nuo mokesčių už Brastoje įsigytą žemės sklypą su pastatais.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsauia), 1650 gruodžio 22.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 10 cm, trūksta nedidelio fragmento) metalinėje dežutėje (Ø 11 cm), pritvirtintas geltonų ir raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 11 cm, dvi įpjovos pynutei 6,5 cm atstumu).
Pasiraš
ė
Jan Kazimierz Krol – Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Joannes Dowgiałło Zawisza, referendarius et notarius M(agni) D(ucatus) Lith(uaniæ) – LDK referendorius ir raštininkas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 49 x 30 + 11 cm.
Tekstas: 37,5 x 13,5 cm.

 

 LNMMB F101-74

IAN KAZIMIERZ ZŁASKI BOZEY KROL POLSKI…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ian Kazimierz Krolraštas, kuriuo patvirtinamas Vilniaus miesto puodžių cecho statutas.

Autentiškumas 
Originalas. 
Dokumento parašymo vieta ir data 
Vilnius (Wilno), 1664 birželio 6. 
Antspaudai 
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 8,8 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 11,8 cm) be dangtelio, pritvirtintas rusvo šilko kaspinu (pergamento užlenkimas – 6,7 cm, dvi įpjovos kaspinui 9,9 cm atstumu). 
Pasirašė 
Ian Kazimierz Krol – Jonas Kazimieras, [Lenkijos]  karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Andrzey Kotowicz Pisarz W.X.L. Starosta Grodzienski Horodniczy Derewniczy y Budowniczy Wilenski
– LDK raštininkas, Gardino seniūnas, Vilniaus m. pilininkas, malkininkas ir architektas.
Kalba 
Lenkų k. Kitoje dokumento pusėje – 1668 m. lapkričio 29 d. užrašas lotynų k. 
Iliuminavimas 
Incipito raidės (0,8–2,6 cm) aukso spalvos, inicialas „O“ (4 eilutės, 5,6 cm) – aukso spalvos, papuoštas augaliniu ornamentu. 
Medžiaga 
Pergamentas, rašalas, dažai. 
Matmenys 
1 lapas: 64,6 x 46,5 + 6,7 cm. 
Tekstas: 58 x 27 cm.

 

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai