Pergamentų kolekcijaRusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 FF101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-55] [F101-56] [F101-57] [F101-58] [F101-59] 

 LNMMB F101-55

Sigismundus tertius, Dei gra(tia) rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (Sigismundus) raštas, kuriuo transumuojama ir patvirtinama Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (Sigismundus Augustus)1566 m. sausio 16 d. privilegija, patvirtinanti Vilniaus miestui (Vilna) Magdeburgo teisę.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsauia), 1630 birželio 17.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 8,5 cm) metalinėje dežutėje (Ø 10 cm), pritvirtintas rausvų ir gelsvų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 7,5 cm, trys įpjovos pynutei 9 cm atstumu horizontaliai, 7 ir 6,5 cm – įstrižai).
Pasiraš
ė
Sigismundus Rex – Zigmantas [Vaza, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis]; 
Marcianus Tryzna, Geran(onensis), Trocen(sis) pręp(ositus), notarius Mag(ni) Ducat(u)s Litt(uani)æ – Trakų ir Geranainių klebonas, LDK raštininkas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje pergamento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 61,7 x 34 + 7,5 cm.
Tekstas: 48,8 x 21,3 cm.

 

 LNMMB F101-
56

ZYGMVNT. TRZECI Z BOZEY ŁASKI KROL…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (ZYGMVNT. TRZECI, Sigismundus Rex) raštas, kuriuo Vilniaus miesto magistratui leidžiama padidinti gaunamas pajamas – jam suteikiama teisė rinkti papildomus mokesčius (pavartės, už važiavimą grindiniu, tiltais, plaukiojimą Neries (Wilia) upe) iš pirklių ir kitų asmenų.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (
Warszawa), 1630 birželio 18.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 8,3 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 10 cm) su ornamentuotu dangteliu, pritvirtintas tamsiai raudonų ir geltonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 10,1 cm, trys įpjovos pynutei 7,2 cm atstumu horizontaliai, 5,8 bei 5,5 cm – įstrižai). 
Pasiraš
ė
Sigismundus Rex – Zigmantas [Vaza, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Marcian Tryzna Geran˜:. Trocki Proboszcz. Pisarz. W.oX.aLitto mp – Geranainių ir Trakų klebonas, LDK raštininkas.
Kalba
Lenkų k.
Iliuminavimas
Žodžio „ZYGMVNT“ raidės (0,6 cm) – aukso spalvos. Inicialas „Z“ (13 eilučių, 12,3 cm) – papuoštas aukso spalvos augaliniu ornamentu su Lenkijos Karalystės ir LDK herbų elementais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 61 x 36,2 + 10,1 cm.
Tekstas: 46 x 20,5 cm.

 LNMMB F101-
57

IA CHRZYSZTOPH RADZIWIŁ Xiązę na Birzach ÿ Dubinkach Hetman Polnÿ W:XaLitt˜...
Biržų ir Dubingių kunigaikščio, LDK lauko etmono [Kristupo Radvilos] (CHRZYSZTOPH RADZIWIŁ, Krzÿsztoff Radziwił) ir jo žmonos Biržų ir Dubingių kunigaikštienės, LDK lauko etmonienės Annos Kiszczankos CHrzysztophowos Radziwiłowos raštas, kuriuo evangelikams reformatams yra dovanojama: mūrinė bažnyčia, Szaflerių mūrinis namas (Kamienica Szaflerowska) ir žemės sklypai Kėdainiuose (Kieÿdany); mūrinė bažnyčia, špitolė, našlaičių namai Jonušavoje (Ianuszowo); viena medinė bažnyčia Beržuose (Berze), kita – Beinorave (Boÿnarowo);  25 000 lenkiškų auksinų; taip pat nustatoma fundacijos valdymo tvarka.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Wilno), 1631 birželio 29.
Antspaudai
Du prikabinamieji raudono vaško antspaudai:
· LDK lauko etmono Kristupo Radvilos (Krzÿsztoff Radziwił) antspaudas (ovalus, 3,9 x 4,4 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 7,3 cm) be dangtelio;
· LDK lauko etmonienės Annos Kiszczankos Radziwiłowos antspaudas (ovalus, 2,4 x 2,9 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 6,8 cm) su dangteliu.
Trys raudono vaško antspaudų ruošiniai (Ø 3,0 cm) tekinto medžio dėžutėse (Ø 5,05,05,4 cm) su dangteliais.
Antspaudai ir ruošiniai prikabinti melsvų ir tamsiai raudonų siūlų pynutėmis (pergamento užlenkimas – 5,3 cm, 10 įpjovų pynutėms 3,1–4,3–2,3–5,7–2,9–5,5–3,3–5,1–3,3 cm atstumu).
Pasirašė
Krzÿsztoff Radziwił Hetman Polny WXL – [Kristupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis,] LDK lauko etmonas;
Anna Kiszczanka Radziwiłowa – [Ona Kiškaitė Radvilienė, Biržų ir Dubingių kunigaikštienė, LDK lauko etmonienė];
Mikołaj z Ciechanowca kisska Woiewoda Mscisławski Starosta wilkomirski MR – Mstislavlio vaivada, Ukmergės seniūnas;
Aleksander Oginsky Chorązy Trocky ręką swą – Trakų vėliavininkas;
Mikołaÿ Abramowicz ręką swą [– Smolensko vaivadaitis].
Kalba
Lenkų k. Užrašas kitoje dokumento pusėje –  kanc. slavų k.
Iliuminavimas
Inicialas „I“ (7 eilutės, 7,4 cm), papuoštas augaliniu ornamentu.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 70 x 45,6 + 5,3 cm.
Tekstas: 59 x 35,5 cm.

 LNMMB F101-58 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Vladislaus quartus...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Vladislaus) raštas, kuriuo Vilniaus mieste (Vilna) įsteigiamas liejikų cechas ir patvirtinamas jo statutas.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna), 1633 liepos 23.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 7,5 cm) metalinėje dežutėje (Ø 9,5 cm), pritvirtintas melsvų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 13,5 cm, trys įpjovos pynutei 9 cm atstumu horizontaliai, 5,5 cm – įstrižai).
Pasirašė
Vladislaus Rex 
– Vladislovas [Vaza], [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis],
Marcianus Tryzna, referend(arius) et not(arius)
Mag(ni) Duc(atus) Lit(huaniae) p(u)b(licus)
– LDK viešasis raštininkas ir referendorius.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje pergamento pusėje – kanc. slavų ir lenkų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžiai ir inicialas „V“ (5 eilutės, 4 cm) išrašyti aukso spalvos dažais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 72 x 38 + 13,5 cm.
Tekstas: 58 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101–59

WŁADISŁAW CZWARTY Z BOZEY ŁASKI…
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (WŁADISŁAW CZWARTY, WŁADYSŁAW KROL, Vladislaus Rex) raštas, kuriuo transumuojama, patvirtinama ir papildoma Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (Zÿgmunt III, ZYGMVNT III, SIGISMVNDVS REX) 1596 m. balandžio 15 d. privilegija, leidžianti įkurti Vilniaus miesto mėsininkų cechą ir patvirtinanti jo statutą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Warszawa), 1635 kovo 30.
Antspaudai
LDK didžiojo prikabinamojo raudono vaško antspaudo fragmentas (7,3 x 5,8 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 10 cm), pritvirtintas žalių ir raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 10,6 cm, trys įpjovos pynutei 6,7 cm atstumu horizontaliai, 5 ir 4,6 cm – įstrižai).
Pasirašė
Vladislaus Rex
– Vladislovas [Vaza, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Chrisztoph Corwin Gosiewski Pisarz Wo.Xa.Litto – LDK raštininkas.
Kalba
Lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialas „W“ (3,3 cm) – raudonos spalvos, papuoštas žalios spalvos augaliniu ornamentu.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 70 x 37 + 10,6 cm.
Tekstas: 59 x 21,6 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 FF101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai