Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

I F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-7] [F101-15] [F101-19] [F101-20] [F101-21] 


Detalusis aprašas
LNMMB F101-7

In nomine Domi(ni) amen. Nos, Kazimirus,..
Dokument, w którym Kazimierz IV Jagiellończyk (Kazimirus), król polski i wielki książę litewski, darowuje Janowi Kieżgajle (Johannes Kyenſgalowicz), staroście ziemskiemu żmudzkiemu, 3 dwory na Żmudzi.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Grodno (Grodno), [16 kwietnia] 1465 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 3,5 cm) we fragmencie miseczki woskowej (Ø 7 cm), przywieszona na sznurku z czerwono-biało-zielonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 6,5 cm; zagięcie pergaminu – 7 cm).
Podpis
A(l)b(er)tus de  Zichlin regni Polo(niae) vice can(cella)rius
– Albert Zychlin, podkanclerzy Królestwa Polskiego.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiska w jęz. ruskim.
Iluminacja

Inicjał "I" (15 wierszy, 14 cm) oraz litery wyrazów incipitu zdobione gotyckim stylizowanym ornamentem roślinnym.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 48,5 x 23 + 7,3 cm.
Tekst: 33 x 10,5 cm.

 

 LNMMB F101-15

Alexander, Dei gra(tia) magnuſ dux Lithuanie, Ruſſie Semothieq(ue) ...
Dokument, w którym Aleksander Jagiellończyk (Alexander), król polski i wielki książę litewski, zwalnia mieszkańców Wilna od płacenia cła na Litwie, Rusi i Żmudzi, jak też podczas podróży Wilią (Velia) z Wilna (Vilna) do Kowna (Cawno) i z powrotem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Troki (Trokij), [26 listopada] 1492 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 3,5 cm) w miseczce woskowej (Ø 6 cm), przywieszona na sznurku z czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 7 cm; zagięcie pergaminu – 10,5 cm).
Podpis
Nicolaus, palatinus Vylnen(sis) necno(n) Magni Ducat(us) Lithuanie cancellarius – Mikołaj [Radziwiłł], wojewoda wileński i kanclerz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Dopiski i zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja

Inicjał "A" (4,5 cm) zdobiony.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 40,5 x 28 + 10,5 cm.
Tekst: 32,5 x 15 cm.

 

 LNMMB F101-
19

In nomine Domini amen. Ne error obliuionis…
Dokument, w którym Aleksander Jagiellończyk (Alexander), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Witolda (Vitholdus), wielkiego księcia litewskiego, z dn. 26 stycznia 1380 r., którym zezwala założyć klasztor augustianów w mieście Brześciu (Bresth), funduje działki ziemi w mieście Brześciu oraz wieś Kosztomłoty (?) (Koſzthomlothy) nad rzeką Bug (Bugk).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Kamieniec (Kamieniecz), [24 czerwca] 1502 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 4 cm) w miseczce woskowej koloru czarnego (Ø 8,5 cm), przywieszona na sznurku z czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 8 cm; zagięcie pergaminu – 11,5 cm).
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja

Inicjał "I" (30 wierszy, 15 cm) zdobiony ornamentem.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 48,5 x 38,5 + 11,5 cm.
Tekst: 37,5 x 22,5 cm.

 

 LNMMB F101-20 

æèêãèìîíF áXw7þ ìCë Fü6þ êîðLî...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (æèêãèìîíF), król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności szlachcica Jurija Fiodorowicza Chrebtowicza (7þðü7è Ô7ååäîðîâè÷ü õðBåÙîâè÷à)  do dworu Korejwiszki (êîðå7èâèøêè) w powiecie trockim.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Brześć (â áåðåñÙü6è), 2 stycznia 1519 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL (Æ  3,5 cm) woskowa koloru czerwonego w miseczce woskowej (Æ  8,3cm), przywieszona na sznurku z ciemnoczerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 7 cm; zagięcie pergaminu – 12 cm).
Podpisy
Nikola can
– Mikołaj [Radziwiłł], kanclerz [WKL];
pisarz WKL (nieczytelny).
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Podpis kanclerza WKL w jęz. polskim. Na odwrociu – zapiska archiwalna w jęz. polskim i sygnatura.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 48,5 x 28 + 12 cm.
Tekst: 13 x 33 cm.

 LNMMB F101-21

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam…
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (Sigiſmundus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza dwa akty kupna działek ziemi, zwanych Rosczami (Roſſcze), w powiecie wielońskim przez wójta  kiejdańskiego Jerzego Andrychowicza (Georgius Andrichowicz): z kwietnia 1518 r. – od rodziny Praczewiczów (Praczewicz), oraz z dn. 13 grudnia 1518 r. – od Kachny (Kachna) i in.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Grodno (ciuitatus Grodnenſis), [24 września] 1522 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 12 cm; zagięcie pergaminu – 11,5 cm).
Podpis
Sigiſmundus rex – Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 51,5 x 35,4 + 11,5 cm.
Tekst: 41,5 x 22,1 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai