Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149
[F101-7] [F101-15] [F101-19] [F101-20] [F101-21] 

 


Detalusis aprašas
LNMMB F101-7 

In nomine Domi(ni) amen. Nos, Kazimirus, Dei gra(tia) rex Polonie, magnuſ dux Lithwanie...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio (Kazimirus) raštas, kuriuo Žemaičių seniūnui Jonui Kęsgailai (Johannes Kyenſgalowicz) dovanojami trys dvarai Žemaitijoje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Gardinas (Grodno), 1465 [balandžio 16].
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 3,5 cm) vaško kiauto (Ø 7 cm) fragmente, pritvirtintas raudonų, baltų bei žalių siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 7 cm, dvi įpjovos pynutei 6,5 cm atstumu).
Pasira
šė
A[l]b[er]tus de Zichlin – Albertas iš Žychlino, [Lenkijos karalystės vicekancleris].
Kalba
Lotynų k.; prierašas kitoje pergamento pusėje – kanceliarine slavų k.
Iliuminavimas
Inicialas „I“ (15 eilučių, 14 cm) bei incipito žodžių raidės papuoštos stilizuotais gotiškais augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 48,5 x 23 + 7,3 cm.
Tekstas: 33 x 10,5 cm.

 

 LNMMB F101-15

Alexander, Dei gra(tia) magnuſ dux Lithuanie, Ruſſie Semothieq(ue)...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro (Alexander) raštas, kuriuo Vilniaus miesto gyventojai atleidžiami nuo muitų Lietuvoje, Rusijoje ir Žemaitijoje, taip pat keliaujant Nerimi (Velia) iš Vilniaus (Vilna) į Kauną (Cawno) ir atgal.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Trakai (Trokij), 1492 [lapkričio 26].
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 3,5 cm) vaško kiaute (Ø 6 cm), pritvirtintas raudonų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 10,5 cm, dvi įpjovos virvutei 7 cm atstumu).
Pasiraš
ė
Nicolaus –
Mikalojus [Radvila, LDK kancleris ir Vilniaus vaivada].
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialas „A“ (4,5 cm) pagražintas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 40,5 x 28 + 10,5 cm.
Tekstas: 32,5 x 15 cm.

 

 LNMMB F101-
19

In nomine Domini amen. Ne orror obliuionis…
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro (Alexander) raštas, transumuojantis ir patvirtinantis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (Vitholdus) 1380 m. sausio 26 d. privilegiją, kuria leidžiama įkurti augustinijonų vienuolyną Brastoje (Bresth) bei funduojami žemės sklypai Brastoje ir Kostomolotų (Koſzthomlothy) kaimas prie Bugo (Bugk) upės.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Kamieniecas (Kamieniecz), 1502 [birželio 24].
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 4 cm) juodo vaško kiaute (Ø 8,5 cm), pritvirtintas rausvų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 11,5 cm, dvi įpjovos pynutei 8 cm atstumu).
Pasira
šė
Be parašų.
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialas „I“ (30 eilučių, 15 cm), papuoštas storų ir plonų linijų bei kryželių ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 48,5 x 38,5 + 11,5 cm.
Tekstas: 37,5 x 22,5 cm.

 

 LNMMB F101-20 

æèêãèìîíF áXw7þ ìCë Fü6þ êîðLî...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo raštas, kuriuo patvirtinama  dvarionio Jurijaus Fiodorovičiaus Chrebtovičia (
7þðü7è Ô7ååäîðîâè÷ü õðBåÙîâè÷à) nuosavybės teisė į Kareiviškių (êîðå7èâèøêè) dvarą Trakų paviete.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Brasta  (â áåðåñÙü6è), 1519 sausio 2.
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Æ  3,5 cm) vaško kiaute (Æ  8,3 cm), pritvirtintas tamsiai raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas 12 cm, dvi įpjovos pynutei 7 cm atstumu).
Pasirašė
Nikola can
– [LDK] kancleris Mikalojus [Radvila];
LDK raštininkas (parašas neįskaitomas).
Kalba

Kanceliarinė slavų k., pusustavis, pereinantis į greitraštį. LDK kanclerio parašas – lotynų k. Archyvinis užrašas kitoje lapo pusėje – lenkų k.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 48,5 x 28 + 12 cm.
Tekstas: 13 x 33 cm.

 LNMMB F101-21

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo (Sigiſmundus) raštas, transumuojantis ir patvirtinantis Kėdainių vaito Georgius Andrichowicziaus du Veliuonos (Vyelona) pavieto žemių, vadinamų Roſſcze, pirkimo aktus: 1518 m. gruodžio 13 d. pirkta Kėdainiuose (Kyeydanij) iš Kachnų ir kt., 1518 m. balandžio mėn. – iš Praczewiczių šeimos.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Gardinas (ciuitatus Grodnenſis), 1522 [rugsėjo 24].
Antspaudai
Antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 11,5 cm, dvi įpjovos pynutei 12 cm atstumu).
Pasiraš
ė
Sigiſmundus Rex – [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis] Žygimantas [Senasis].
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje pergamento pusėje – lenkų k.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 51,5 x 35,4 + 11,5 cm.
Tekstas: 41,5 x 22,1 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai