Collection of ParchmentsEnglish Polish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes Letters
Historical Documents of France
Historical Documents of Italy
Other Manuscripts

Catalogue

Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania


BRIEF DESCRIPTION (Polish)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-7] [F101-15] [F101-19] [F101-20] [F101-21] 

 


Detailed Description
LNMMB F101-7

In nomine Domi(ni) amen. Nos, Kazimirus,..
Dokument, w którym Kazimierz IV Jagiellończyk (Kazimirus), król polski i wielki książę litewski, darowuje Janowi Kieżgajle (Johannes Kyenſgalowicz), staroście ziemskiemu żmudzkiemu, 3 dwory na Żmudzi.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Grodno (Grodno), [16 kwietnia] 1465 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 3,5 cm) we fragmencie miseczki woskowej (Ø 7 cm), przywieszona na sznurku z czerwono-biało-zielonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 6,5 cm; zagięcie pergaminu – 7 cm).
Podpis
A(l)b(er)tus de  Zichlin regni Polo(niae) vice can(cella)rius
– Albert Zychlin, podkanclerzy Królestwa Polskiego.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiska w jęz. ruskim.
Iluminacja

Inicjał "I" (15 wierszy, 14 cm) oraz litery wyrazów incipitu zdobione gotyckim stylizowanym ornamentem roślinnym.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 48,5 x 23 + 7,3 cm.
Tekst: 33 x 10,5 cm.

 

 LNMMB F101-15

Alexander, Dei gra(tia) magnuſ dux Lithuanie,..
Dokument, w którym Aleksander Jagiellończyk (Alexander), król polski i wielki książę litewski, zwalnia mieszkańców Wilna od płacenia cła na Litwie, Rusi i Żmudzi, jak też podczas podróży Wilią (Velia) z Wilna (Vilna) do Kowna (Cawno) i z powrotem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Troki (Trokij), [26 listopada] 1492 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 3,5 cm) w miseczce woskowej (Ø 6 cm), przywieszona na sznurku z czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 7 cm; zagięcie pergaminu – 10,5 cm).
Podpis
Nicolaus, palatinus Vylnen(sis) necno(n) Magni Ducat(us) Lithuanie cancellarius
– Mikołaj [Radziwiłł], wojewoda wileński i kanclerz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Dopiski i zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja

Inicjał "A" (4,5 cm) zdobiony.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 40,5 x 28 + 10,5 cm.
Tekst: 32,5 x 15 cm.

 

 LNMMB F101-
19

In nomine Domini amen. Ne error obliuionis…
Dokument, w którym Aleksander Jagiellończyk (Alexander), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Witolda (Vitholdus), wielkiego księcia litewskiego, z dn. 26 stycznia 1380 r., którym zezwala założyć klasztor augustianów w mieście Brześciu (Bresth), funduje działki ziemi w mieście Brześciu oraz wieś Kosztomłoty (?) (Koſzthomlothy) nad rzeką Bug (Bugk).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Kamieniec (Kamieniecz), [24 czerwca] 1502 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 4 cm) w miseczce woskowej koloru czarnego (Ø 8,5 cm), przywieszona na sznurku z czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 8 cm; zagięcie pergaminu – 11,5 cm).
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja

Inicjał "I" (30 wierszy, 15 cm) zdobiony ornamentem.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 48,5 x 38,5 + 11,5 cm.
Tekst: 37,5 x 22,5 cm.

 

 LNMMB F101-20 

æèêãèìîíF áXw7þ ìCë Fü6þ êîðLî...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (æèêãèìîíF), król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności szlachcica Jurija Fiodorowicza Chrebtowicza (7þðü7è Ô7ååäîðîâè÷ü õðBåÙîâè÷à)  do dworu Korejwiszki (êîðå7èâèøêè) w powiecie trockim.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Brześć  (â áåðåñÙü6è), 2 stycznia 1519 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL (Æ  3,5 cm) woskowa koloru czerwonego w miseczce woskowej (Æ  8,3cm), przywieszona na sznurku z ciemnoczerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 7 cm; zagięcie pergaminu – 12 cm).
Podpisy
Nikola can
– Mikołaj [Radziwiłł], kanclerz [WKL];
pisarz WKL (nieczytelny).
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Podpis kanclerza WKL w jęz. polskim. Na odwrociu – zapiska archiwalna w jęz. polskim i sygnatura.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 48,5 x 28 + 12 cm.
Tekst: 13 x 33 cm.

 LNMMB F101-21

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam…
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (Sigiſmundus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza dwa akty kupna działek ziemi, zwanych Rosczami (Roſſcze), w powiecie wielońskim przez wójta  kiejdańskiego Jerzego Andrychowicza (Georgius Andrichowicz): z kwietnia 1518 r. – od rodziny Praczewiczów (Praczewicz), oraz z dn. 13 grudnia 1518 r. – od Kachny (Kachna) i in.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Grodno (ciuitatus Grodnenſis), [24 września] 1522 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 12 cm; zagięcie pergaminu – 11,5 cm).
Podpis
Sigiſmundus
rex – Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 51,5 x 35,4 + 11,5 cm.
Tekst: 41,5 x 22,1 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania