Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

 F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106

[F101-110] [F101-124] [F101-126] [F101-127] [F101-149]

 LNMMB F101-110

AUGUSTUS. III Z BOZEY ŁASKI…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III (Augustus III, August Krol, Augustus Rex) raštas, kuriuo transumuojami, patvirtinami ir papildomi ankstesni Vilniaus m. siuvėjų, taip pat vokiečių tautybės siuvėjų cecho statutą patvirtinantys dokumentai: Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio (Ian Trzeci, Ioannes III) 1678 m. gruodžio 18 d. privilegija, transumuojanti ir patvirtinanti Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannis Casimiri, Ian Kazimierz) 1665 m. kovo 23 d. privilegiją, bei Vilniaus m. magistrato 1729 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Warszawa), 1754 spalio 19.
Antspaudai
Antspaudas neišlikęs.
Pasirašė
Augustus Rex –
Augustas [III, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis],
Jozef Dulęba JEo. K. Mości Pieczęci W. WoXLitto Sekretarz –
LDK didžiojo karališkojo antspaudo sekretorius.
Kalba
Lenkų k. Prierašas dokumento gale – lotynų k.
Iliuminavimas
Žodžio „AUGUSTUS. IIIraidės (5,2 cm) ir inicialas „O“ (10 eilučių, 7,3 cm) – aukso spalvos, papuošti augaliniais ornamentais bei Lenkijos Karalystės ir LDK herbų elementais.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
Knyga. H. Łowmiańskio (
Akty cechów wileńskich. / Oprac. H. Łowmiański, M. Łowmiańska przy współpracy S. Kościałkowskiego. Wilno, 1939. Cz. 2. S. 183. N.797.) duomenimis, buvo 26 lapai, susiūti į sąsiuvinius. Išliko 5 lapai: pirmojo sąsiuvinio pirmas ir paskutinis lapai, paskutiniojo sąsiuvinio trys lapai (tarp jų – paskutinis lapas su parašais).
5 lapai.
Formatas 2°: 24 x 32,6 cm.
Tekstas: 22,5 x 27 cm.

 

 LNMMB F101-124

Wypis z Xsiąg Szlacheckich Gubernij Litewsko Wileńskiey…
Išrašas iš Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų knygų, išduotas Klimowiczių giminei. Išraše pateikiamas Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo (pirmininkavo maršalka grafas Michał Brzostowski) 1804 m. kovo 18 d. aktas, kuriuo patvirtinama Klimowiczių iš Klimanto (herbas Kościesza) giminės bajorystė ir jie skelbiami kilmingaisiais senaisiais lenkų bajorais.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius
(Wilno), 1821 rugpjūčio 1.
Išraše pateikto dokumento – Vilnius, 1804 kovo 18.
Antspaudai
Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų susirinkimo prikabinamasis raudono vaško(?) antspaudas (Ø 8,7 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 9,9 cm) su dangteliu, pritvirtintas rusva juostele su dviem aukso spalvos siūlų kutais (10 įpjovų juostelei 7,6–4,5–9,1–2,3–2,3–2,2 cm atstumu horizontaliai, 3,7–3,5–2,8 cm atstumu vertikaliai).
Pasirašė
Pełniący Urząd Guberńskiego Wileński Powiatowy Marszalek Jgnacy Balinski
Vilniaus pav. maršalka, einantis gubernijos maršalkos pareigas;
Stanislaw Cybowicz Deputatt Wywd z Pttu Upittgo
Upytės pav. deputatas;
Aloizy Sławiński Deputat z Pttu Oszmiańskio
Ašmenos pav. deputatas;
Jozef Wrottnowski Gran Guber Litt Wilen Sędzia y Deputatt wywod: z Ptt Jrg’o
Lietuvos-Vilniaus gubernijos teisėjas, deputatas;
Jacenty Mackiewicz wywodowy Pott<…>go Deputatt
deputatas;
Adam Imayłło: Deputatt Wyw. Z Pttu Telszewgo
Telšių pav. deputatas;
Sekretarz Jozef Strumiłło
sekretorius;
<…> Kolleski <…> Adam Barancewicz –
kolegijos [registratorius].
Kalba
Lenkų k.
Iliuminavimas
Herbo Kościesza (14 x 11 cm) spalvotas (raudoni, mėlyni, žali, geltoni ir kt. spalvų dažai) piešinys.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 67 x 58 cm.
Tekstas: 64 x 30,5 cm.

 LNMMB F101-126 

IN NOMINAE SANCTAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS...
Lietuvos trinitorių ordino provincijolo brolio Antonijaus (Fr. Antonius) raštas Naumiesčio (Novæ Civitatis) bažnyčios klebonui, Vilkaviškio (Wołkowycensi) dekanui Stanislaus Biermann, leidžiantis Vygrių (Diecesis Vigrensis) vyskupijos Naumiesčio  bažnyčioje įsteigti Trinitorių broliją ir suteikiantis visas Trinitorių ordino indulgencijas, malones ir privilegijas .

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Antakalnis (Antecolensi), 1815 gruodžio 27.
Antspaudai
Prispaudžiamasis vaško antspaudas (ištrupėjęs).
Pasirašė
Fr. Antonius
<...> Szewernowski Minister Provincialis – provincijolas.
Fr. David a So Victore Secretarius – Šv. Viktoro [vienuolyno] raštininkas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Icipitas parašytas ornamentuotomis didžiosiomis raidėmis (0,7–0,9 cm). Inicialai „F“ ir „C“ – 1,3 cm, ornamentuoti. Visą tekstą puošia spalvotas gėlių vainikas su angelų ir šventųjų piešiniais viršuje. Rėmelio plotis – 5,5 cm.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai, popierius, kartonas.
Matmenys
1 perlenktas pergamento lapas (56 x 46,7 cm) kietais viršeliais.
Tekstas: 37,5 x 16,4 cm.

 

 LNMMB F101-127

<…>nii Litewsko Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych…
Išrašas iš Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų knygų, išduotas Januszewskių giminei. Išraše pateikiamas Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo 1818(?) m. gruodžio 18 d. aktas, kuriuo patvirtinama Januszewskių (herbas Pobóg) giminės bajorystė ir jie skelbiami kilmingais senaisiais lenkų bajorais.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius(?), 1819(?). 
Išraše pateikto dokumento – Vilnius, 1818(?) gruodžio 18.
Antspaudai

Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų susirinkimo prikabinamasis raudono vaško(?) antspaudas (Ø 8,7 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 9,6 cm) be dangtelio, pritvirtintas rusva juostele su dviem aukso spalvos siūlų kutais (8 įpjovos juostelei 7,2–5,4–8,7–5 cm atstumu horizontaliai, 2,7–3,5–4,2 cm atstumu vertikaliai).
Pasirašė
Sekretarz Jozef Strumiłło – sekretorius;
Archiwista Kolleski Re<j>estrator Adam Barancewicz – archyvaras, kolegijos registratorius.
Kalba

Lenkų k.
Iliuminavimas
Herbo Pobóg (13,7 x 11,2 cm) spalvotas piešinys (mėlynos, žalios, geltonos ir kt. spalvų dažai).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
2/3 lapo: 53,2 x 57,8 cm.
Tekstas: 51,7 x 25,8 cm.

 


LNMMB F101-149

imago P:V: a's Luca…
Stebuklingojo Čenstachovos(?) Dievo Motinos paveikslo piešinys ir Kražių jėzuitų kolegijos vienuolių dedikacija Kražių benediktinių vienuolyno vyresniajai Lucyai Maryannai Ludovicai Chrebtowiczownai.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1733 gruodis.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Be parašų.
Kalba
Lotynų, lenkų k.
Iliuminavimas

Spalvotas piešinys (mėlynos, žalios, juodos, oranžinės, aukso spalvos dažai), teksto raidės – aukso spalvos.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 15,8 x 23,2 cm.
Tekstai: 5,8 x 1,4 cm; 14,3 x 20,5 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai