Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumenntai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-87] [F101-89] [F101-93] [F101-101] [F101-106] 

 LNMMB F101-87

Ioannes III, Dei gratia rex Poloniæ, magnvs dux Lituaniæ
Dokument, w którym Jan III Sobieski (Ioannes III), król polski i wielki książę litewski, potwierdza wszystkie przywileje nadane przez jego poprzedników wileńskiemu cechowi cyrulików-chirurgów.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Varsauia), 15 listopada 1679 r.
Pieczęć

Pieczęci brak.
Podpisy
Joannes rex –
Jan [III Sobieski], król [polski i wielki książę litewski];
Joannes Vladislaus Brżostowſki, notarius M(agni) D(ucatus) Lit(huani)æ
Jan Władysław Brzostowski, pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 69,1 x 44 + 9,2 cm.
Tekst: 48,7 x 23,5 cm.

 

 LNMMB F101-89

Jan Trzeci  z Bozey łaski Krol Polski Wielki…
Dokument, w którym Jan III Sobieski (Jan Trzeci, Jan Krol), król polski i wielki książę litewski, potwierdza przywilej Władysława IV Wazy (Władysław IV, Władysław Czwarty), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 20 lipca 1633 r., potwierdzony dekretem Sejmu Walnego Królestwa Polskiego i WKL w Warszawie z dn. 26 maja 1640 r., nadający innowiercom (ewangelikom reformowanym) wileńskim prawo wyznawania swej wiary, zbierania się i modlenia w zborze przed Bramą Trocką w mieście Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Warszawa), 20 lutego 1683 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 9,5 cm) w metalowej puszce (Ø 10,6 cm) z wieczkiem zdobionym ornamentem, przywieszona na niebieskiej wstążce jedwabnej (3 przecięcia na wstążkę w odległości: 6,2 cm poziomo, 4,2 i 3,9 cm ukośnie; zagięcie pergaminu 5 cm).
Podpisy
Jan Krol – Jan [III Sobieski], król [polski i wielki książę litewski];
Andrzey Giełgud Pisarz WXL – Andrzej Giełgud, pisarz WKL.
Język
Jęz. polski. Na marginesie z lewej strony i na odwrociu zapiski w jęz. ruskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 44,4 x 20,9 + 5 cm.
Tekst: 37,2 x 13 cm.

 

 LNMMB F101-93

Augustus II, dei gratia rex Poloniæ, magnus dvx Lituaniæ...
Dokument, w którym August II (Augustus II), król polski i wielki książę litewski, potwierdza wszystkie przywileje nadane przez jego poprzedników wileńskiemu (Vilna) cechowi cyrulików-chirurgów.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Varsauia), 18 marca 1713 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 7 cm) w metalowej puszce (Ø 10,2 cm), przywieszona na żółtej tasiemce jedwabnej (2 przecięcia (3 cm) na tasiemkę w odległości 9 cm; zagięcie pergaminu 8 cm).
Podpis

Augustus rex – August [II], król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja

Inicjał "A" zdobiony herbem rodu Augusta II, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, tworzy jedną kompozycję z inicjałem "S" zdobionym rysunkami oraz ornamentem roślinnym (wymiary kompozycji: 10 x 14 cm). Marginesy (oprócz dolnego) zdobione ramką z winiet i rysunków aniołków (marginesy z obu stron 7 cm, od góry 7,5 cm).
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 76,5 x 48,5 + 8 cm.
Tekst: 61 x 16 cm.

 

 LNMMB F101-101 

Augustus tertius, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithvaniæ…
Dokument, w którym August III (Augustus III), król polski i wielki książę litewski, potwierdza wszystkie przywileje nadane przez jego poprzedników miastu Wilnu i jego mieszkańcom.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Warsavia), 1 grudnia 1735 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 10 cm) w metalowej puszce (Ø 11 cm), przywieszona na sznurku z czerwonych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 7 cm poziomo, 5,5 i 5 cm ukośnie; zagięcie pergaminu 6,5 cm).
Podpis

Augustus rex August [III], król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 64 x 37,5 + 6,5 cm.
Tekst: 57,5 x 22 cm.

 

 LNMMB F101-106

Augustus III, dei gratia rex Poloniæ, magnus dvx Lituaniæ...
Dokument, w którym August III (Augustus II), król polski i wielki książę litewski, potwierdza wszystkie przywileje nadane przez jego poprzedników wileńskiemu cechowi cyrulików-chirurgów.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Varsavia), 9 stycznia 1745 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 7 cm) w metalowej puszce (Ø 10 cm), przywieszona na niebieskiej tasiemce jedwabnej (3 przecięcia (3; 3; 3,5 cm) na tasiemkę w odległości: 3 i 1 cm; zagięcie pergaminu 7 cm).
Podpisy

Augustus rex – Augus [III], król [polski i wielki książę litewski];
Josephus Dulęba, S(acr)æ R(egi)e m(aie)st(a)tis sigilli M(agni) D(ucatus) Lith(uaniæ) sekretarius
– Józef Dulęba, sekretarz pieczęci królewskiej WKL.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja

Inicjał "A" zdobiony kolorowym herbem rodu Augusta III, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, tworzy jedną kompozycję z inicjałem "S" zdobionym ornamentem roślinnym (wymiary kompozycji: 10 x 16 cm). Marginesy (oprócz dolnego) obramowane, zdobione rysunkami kolorowych kwiatów (marginesy: z lewej 4,5 cm, z prawej 4,7 cm, od góry 6,4 cm).
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 70,5 x 45,5 + 7 cm.
Tekst: 61 x 19 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai