Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-87] [F101-89] [F101-93] [F101-101] [F101-106] 

 LNMMB F101-87

Ioannes III, Dei gratia rex Poloniæ, magnvs dux Lituaniæ
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio (Ioannes III) raštas, kuriuo patvirtinamos visos jo pirmtakų privilegijos Vilniaus (Vilna) miesto barzdaskučių-chirurgų cechui.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsauia), 1679 lapkričio 15.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs.
Pasirašė
Joannes Rex
– [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis] Jonas [Sobieskis],
Joannes Vladislaus Brżostowſki, notarius M(agni) D(ucatus) Lit(huani)æ
– LDK raštininkas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžiai bei inicialai „I“ (2 cm) ir „S“ (5 eilutės, 4,2 cm) išrašyti aukso spalvos dažais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 69,1 x 44 + 9,2 cm.
Tekstas: 48,7 x 23,5 cm.

 

 LNMMB F101-89

Jan Trzeci z Bozey łaski Krol Polski Wielki…
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio
(Jan Trzeci, Jan Krol) raštas, kuriuo patvirtinama Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Władysław IV, Władysław Czwarty) 1633 m. liepos 20 d. privilegija, patvirtinta Varšuvoje (Warszawa) Lenkijos Karalystės ir LDK visuotinio seimo 1640 m. gegužės 26 d. sprendimu ir suteikianti Vilniaus m. kitatikiams (evangelikams reformatams) teisę išpažinti savo tikėjimą, rinktis ir melstis savo bažnyčioje priešais Trakų vartus, Vilniaus mieste.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Warszawa), 1683 vasario 20.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 9,5 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 10,6 cm) su ornamentuotu dangteliu, pritvirtintas melsvo šilko kaspinu (trys įpjovos kaspinui 6,2 cm atstumu horizontaliai, 4,2 ir 3,9 cm – įstrižai; pergamento užlenkimas – 5 cm).
Pasirašė
Jan Krol – Jonas [Sobieskis, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Andrzey Giełgud Pisarz WXL – LDK raštininkas.
Kalba
Lenkų k. Užrašai kairėje paraštėje ir kitoje dokumento pusėje – kanceliarine slavų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 44,4 x 20,9 + 5 cm.
Tekstas: 37,2 x 13 cm.

 

 LNMMB F101-93

Augustus II, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II (Augustus II) raštas, kuriuo patvirtinamos visos jo pirmtakų privilegijos Vilniaus (Vilna) miesto barzdaskučių-chirurgų cechui.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsauia), 1713 kovo 18.
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 7 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 10,2 cm), pritvirtintas geltono šilko kaspinu (pergamento užlenkimas – 8 cm, dvi 3 cm įpjovos kaspinui 9 cm atstumu).
Pasirašė
Augustus Rex
– [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis] Augustas [II].
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialas „A“ (9 cm) papuoštas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II giminės herbu ir sudaro vieną kompoziciją su inicialu „S“ (3 cm), papuoštu angeliukų piešiniais bei augaliniais ornamentais (kompozicijos matmenys – 10 x 14 cm). Pergamento paraštes (išskyrus apatinę) puošia rėmelis, sudarytas iš vinječių ir angelų piešinių (šoninės paraštės – 7 cm, viršutinė – 7,5 cm).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 76,5 x 48,5 + 8 cm.
Tekstas: 61 x 16 cm.

 

 LNMMB F101-101

Augustus tertius, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithvaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III (Augustus III) raštas, kuriuo patvirtinamos visos jo pirmtakų privilegijos Vilniaus miestui ir jo gyventojams.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Warsavia), 1735 gruodžio 1.
Antspaudas
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 10 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 11 cm), pritvirtintas raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 6,5 cm, trys įpjovos pynutei 7 cm atstumu horizontaliai, 5,5 ir 5 cm – įstrižai).
Pasirašė
Augustus Rex
– [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis] Augustas [III].
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje dokumento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 64 x 37,5 + 6,5 cm.
Tekstas: 57,5 x 22 cm.

 

 LNMMB F101-106

Augustus III, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III (Augustus III) raštas, kuriuo patvirtinamos visos jo pirmtakų privilegijos Vilniaus miesto barzdaskučių-chirurgų cechui.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsavia), 1745 sausio 9.
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 7 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 10 cm), pritvirtintas melsvo šilko kaspinu (pergamento užlenkimas – 7 cm, trys (3; 3; 3,5 cm) įpjovos kaspinui 3 ir 1 cm atstumu).
Pasirašė
Augustus Rex
– [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis] Augustas [III],
Josephus Dulęba, S(acr)æ R(egi)e m(aie)st(a)tis sigilli M(agni) D(ucatus) Lith(uaniæ) secretarius – LDK didžiojo karališkojo antspaudo sekretorius.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžiai išrašyti raudonais dažais. Inicialas „A“ papuoštas spalvotu Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III giminės herbu ir sudaro vieną kompoziciją su inicialu „S“, kurį puošia augaliniai ornamentai (kompozicijos matmenys – 10 x 16 cm). Pergamento paraštės (išskyrus apatinę) papuoštos rėmeliu su spalvotais gėlių piešiniais (šoninės paraštės – 4,5 ir 4,7 cm, viršutinė – 6,4 cm).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 70,5 x 45,5 + 7 cm.
Tekstas: 61 x 19 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai