Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-75] [F101-76] [F101-77] [F101-78] [F101-80]
 

 


LNMMB F101-75 

IAN KAZIMIERZ ZBOŹEY ŁASKI KROL POLSKI…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ian Kazimierz) raštas, kuriuo patvirtinamas Vilniaus miesto puodžių cecho statutas.

Autentiškumas
Nuorašas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Be datos (originalo – Vilnius, 1664 birželio 6).
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Be parašų.
Kalba
Lenkų k. Kitoje dokumento pusėje – užrašai lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 66 x 56 cm.
Tekstas: 55,6 x 30,8 cm.LNMMB F101-76

Ioannes Casimirvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirus) raštas, kuriuo transumuojama ir patvirtinama Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Vladislavs IV) 1633 m. liepos 23 d. privilegija, įsteigianti Vilniaus mieste (Vilna) liejikų cechą ir patvirtinanti jo statutą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varſauia), 1664 rugpjūčio 17.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs. Rausvo šilko kaspino likutis (pergamento užlenkimas – 8,2 cm, dvi trikampio formos įpjovos kaspinui 15 cm atstumu).
Pasirašė

Ioannes Casimirus Rex – Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Andreas Kotowicz, notarius M(agni) D(ucatus) L(ithuaniæ), gubernator Grodnensis, burgrabius Vilnensis – LDK raštininkas, Gardino seniūnas, Vilniaus pilininkas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje pergamento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių raidės ir inicialas „S“ (17 eilučių, 10 cm) išrašyti aukso spalvos dažais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 64 x 38 + 8,2 cm.
Tekstas: 58,6 x 24,2 cm.

 

 LNMMB F101-77

Ian Kazimierz z Bozey łaski Krol …
Išrašas iš Lietuvos Metrikos. Pateikiamas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ian Kazimierz) 1665 m. kovo 9 d. raštas, kuriuo transumuojami, patvirtinami ir papildomi ankstesni dokumentai, susiję su mėsininkų cecho veikla: 1664 m. birželio 11 d. Vilniaus miesto magistrato sprendimas; 1643 m. lapkričio 28 d. bei gruodžio 7d. maršalkų sprendimai; Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Władysław IV, Vladislaus Rex, Vladislai Quarti) 1635 m. kovo 30 d., 1646 m. gruodžio 12 d. bei 1647 m. gegužės 30 d. privilegijos, kuriomis transumuojama ir patvirtinama Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (Zigmunt III, Sigismundus Rex) 1596 m. balandžio 15 d. privilegija, leidžianti įkurti Vilniaus mieste mėsininkų cechą ir patvirtinanti jo statutą.

Autentiškumas
Nuorašas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Be datos (originalo – Varšuva, 1665 balandžio 8).
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Be parašų.
Kalba
Lotynų, lenkų k.
Iliuminavimas
Pirmajame lape – vinjetė (3,7 cm). Inicialas „I“ (9 eilutės, 10,4 cm) ir žodis „Krol“ papuošti augaliniais ornamentais (rašalas).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
Knyga. Viršelio nėra.
10 lapų. Formatas 4°: 20 x 31 cm.
Tekstas: 17 x 27 cm.

 LNMMB F101-78 

Ioannes Casimirvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirvs) raštas, kuriuo LDK sekretorius ir Vilniaus burmistras Pavlvs Boim skiriamas Vilniaus miesto vaitu po Stephanus Carolus Bylinſkio mirties.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Jasna Góra (Clarus Mons), 1667 sausio 29.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 9,5 cm) metalinėje dežutėje (Ø 10 cm), pritvirtintas geltono šilko kaspinu (pergamento užlenkimas – 7,5 cm, 4 įpjovos kaspinui 14 cm atstumu).
Pasirašė

Joannes Casimirus Rex – Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Andreas Kotowicz, notarius per Magni Duca(tu)s Lit(huaniæ), gubernator Grodnensis, burgrabius Vilnensis – LDK raštininkas, Gardino seniūnas, Vilniaus pilininkas.
Kalba
Lotynų k.; vienas prierašas kitoje dokumento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialai „I“ ir „S“ papuošti augalinių ornamentų rėmeliais (2,3 x 2,3; 4,5 x 4,5 cm). Kairėje pergamento paraštėje – vinjetė (12,5 x 2 cm).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 56 x 28 + 7,5 cm.
Tekstas: 47 x 17 cm.

 

 LNMMB F101-80

Ioannes Casimirvs, Dei gra(ti)a rex Poloniæ, mag(nus) dux Lit(huaniæ)…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirvs) raštas, kuriuo transumuojamas ir patvirtinamas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Vladislavs IV) 1633 m. liepos 18 d. aktas, savo ruožtu transumuojantis ir patvirtinantis Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (Sigismundus III) 1614 m. gruodžio 30 d. ir 1619 m. spalio 30 d. raštus, suteikiančius leidimą Vilniaus (Vilna) miesto barzdaskučių-chirurgų cechui  persekioti ir bausti asmenis, kurie, nebūdami cecho nariai, neteisėtai verčiasi šiuo amatu.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varsauia), 1667 balandžio 20.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs. Šviesiai rudų siūlų pynutės likutis (pergamento užlenkimas – 13 cm, dvi įpjovos (2 ir 2,5 cm) pynutei 8,4 cm atstumu).
Pasirašė

Joannes Casimirus Rex – Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Valerianus Stanislaus Judicki, arch(i)d(iaco)n(us) Viln(ensis), notarius Mag(ni) Duc(atus) Lithuaniæ – LDK raštininkas, Vilniaus arkidiakonas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje pergamento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių raidės bei inicialai „S“ ir „I“ (4 cm) išrašyti aukso spalvos dažais. Inicialas „S“ papuoštas augalinių ornamentų rėmeliu (7,3 x 11,1 cm); inicialas „I“ – karūnos ir javų pėdo piešinys.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 78 x 45,1 + 13 cm.
Tekstas: 63,6 x 27,6 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai