Pergamentų kolekcijaRusiškai LenkiškaiPopiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Į pradžią


  Trumpieji aprašai

ISTORINIAI LIETUVOS DOKUMENTAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

Kolekcijoje saugomi 65 su Lietuvos istorija susiję dokumentai. Jie apima laikotarpį nuo 1465 iki 1818 metų. Daugiausia tai Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių raštai (42 vnt.). Kolekcijoje taip pat saugomi Lietuvos didikų, Bažnyčios hierarchų, Vilniaus magistrato raštai, išrašai iš įvairių aktų knygų.

Galima išskirti keletą giminingų dokumentų grupių. Tai raštai, susiję su Vilniaus miestu (F101-15, 22, 27, 55, 56, 67, 68, 70, 78, 81, 82, 85, 86, 101), Vilniaus miesto cechais, Bresto augustinijonų vienuolynu (F101-19, 35, 37, 52, 69), Chrebtavičių-Pleščejevų-Podcentkovskių giminės valdomis (F101-20, 23, 24, 26, 28), evangelikų reformatų bendruomene (F101-41, 50, 57, 61, 89).

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio raštas
1465 m. F101-7

LDK mažasis prikabinamasis antspaudas
(Žygimanto Senojo raštas)
1519 m. F 101-20

Inicialas „П“
(Išrašas iš Vyr. Tribunolo knygų)
1590 m. F101-41

 

Dalis dokumentų aprašų ir tekstų bei atskirų rankraščių nuotraukos yra skelbta šiuose leidiniuose:

  • Katalog Pokazu zabytków ze zbiorów Synodu ewang.-reformowanego w Wilnie. Pomiątka Zjazdu Ewangelickiego w Wilnie. Wilno, 1926;

  • Akty cechów wileńskich. / Oprac.H. Łowmiański, M. Łowmiańska przy współpracy S. Kościałkowskiego. Wilno, 1939;

  • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos. Parodos katalogas, V., 1998.

Rankraščiai parašyti lotynų, kanceliarine slavų ir lenkų kalbomis. Trys Vilniaus magistrato raštų tekstai surašyti lygiagrečiai lotynų ir kanceliarine slavų kalbomis (F101-81, 85, 86).

Dauguma šių dokumentų yra originalai. Kolekcijoje saugomos tik trys kopijos (F101-75, 76, 77).

Rankraščiai puošnūs, ypač F 101- 31, 41, 70, 82, 93, 106, 124, 127. Dauguma dokumentų pagražinti inicialais.

Vertingi yra ir raštus patvirtinantys antspaudai:  LDK didysis ir mažasis, Vilniaus miesto ir savivaldybės organų bei Lietuvos didikų antspaudai.

Aštuonias Lietuvos vyskupijoms adresuotas bules ir breves rasite skyriuje Popiežių raštai (F101-63, 95, 97, 118, 134, 135, 150, 151).

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149