Collection of ParchmentEnglish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes letters
Historical Documents of France
Historical documents of Italy
Other manuscripts

Catalogue

Home


Brief description

DOKUMENTY HISTORYCZNE LITWY

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

Kolekcja zawiera 65 dokumentów powiązanych z historią Litwy. Obejmują one okres od 1465 do 1818 r. Są to przeważnie pisma królów polskich i wielkich książąt litewskich (42 inw.). Kolekcja posiada również dokumenty magnaterii litewskiej, duchowieństwa, magistratu wileńskiego, wypisy z różnych ksiąg aktowych WKL.

Pismo Kazimierza IV Jagiellończyka, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego z 1465 r. (F101-7)

 

Pieczęć przywieszana mała WKL. Pismo Zygmunta I Starego, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego z 1519 r. (F101-20)

Wypis z ksiąg sądu Trybunału WKL. Inicjał "П". (F101-41)

Kolekcję tworzy kilka pokrewnych grup dokumentów. Są to dokumenty powiązane z miastem Wilnem (F101-15, 22, 27, 55, 56, 67, 68, 70, 78, 81, 82, 85, 86, 101), cechami wileńskimi, brzeskim klasztorem augustianów (F101-19, 35, 37, 52, 69), posiadłościami rodowymi Chrebtowiczów-Pleszczejewych-Podcentkowskich (F101-20, 23, 24, 26, 28), społecznością ewangelików reformowanych (F101-41, 50, 57, 61, 89). Opisy, teksty oraz poszczególne zdjęcia pewnej części dokumentów są opublikowane w następujących wydaniach: Katalog Pokazu zabytków ze zbiorów Synodu ewang.-reformowanego w Wilnie. Pomiątka Zjazdu Ewangelickiego w Wilnie. Wilno, 1926; Akty cechów wileńskich. / Oprac.H. Łowmiański, M. Łowmiańska przy współpracy S. Kościałkowskiego. Wilno, 1939; Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos. Parodos katalogas, Vilnius, 1998.

Rękopisy napisane w językach łacińskim, ruskim i polskim. Teksty trzech dokumentów magistratu wileńskiego napisane równolegle w językach łacińskim i ruskim (F101-81, 85, 86).

Większość tych dokumentów jest oryginałami. W kolekcji są zaledwie trzy odpisy (F101-75, 76, 77).

Rękopisy ozdobne, większa ich część upiększona inicjałami. Szczególnie piękne są dokumenty: F101-31, 41, 70, 82, 93, 106, 124, 127. Cenne są również pieczęcie potwierdzające ważność dokumentów: pieczęcie wielka (większa) i mała (mniejsza) WKL, stolicy WKL – miasta Wilna, pieczęcie magistratu wileńskiego i magnaterii litewskiej. Dział Pisma Papieskie zawiera osiem bull i breve (F101-63, 95, 97, 118, 134, 135, 150, 151).

Każdy dokument posiada swój opis skrócony i zasadniczy. Wszystkie opisy tworzą trzynaście działów, których szereg jest umieszczony powyżej i poniżej danego tekstu. Każdy dział zawiera pięć opisów skróconych. Przy każdym opisie skróconym jest opis zasadniczy dokumentu.

 F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149