Pergamentų kolekcijaIstoriniai Lietuvos dokumentai Lietuviškai Rusiškai Lenkiškai 
Vaizdas. Tekstas. Vertimas 


IDENTIFIKAVIMAS

Informacijos kodas (kodai)
LNMMB F101-7

Antraštė
In nomine Domi(ni) amen. Nos, Kazimirus, Dei gra(tia) rex Polonie, magnuſ dux Lithwanie...

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio (Kazimirus) raštas, kuriuo Žemaičių seniūnui Jonui Kęsgailai (Johannes Kyenſgalowicz) dovanojami trys dvarai Žemaitijoje.

Aprašomo vieneto medžiagos sukūrimo datos
Dokumentas parašytas 1465 m. [balandžio16 d.] Gardine (Grodno).

Aprašo lygis
Rankraščio aprašas.

Dokumento kalba
Lotynų k.; prierašas kitoje pergamento pusėje
kanc. slavų k.

Aprašomo vieneto dydis
1 lapas: 48,5 x 23 + 7,3 cm.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.

Fizinis apibūdinimas
Dokumento matmenys
Dokumentas parašytas ant pergamento rudu geležies galo rašalu. Pergamentas gelsvos spalvos, vietomis išplonėjęs. Rašė vienas raštininkas.

Tekstas: 33 x 10,5 cm, 19 eilučių. Eilutės aukštis – 0,6 cm, vidutinis raidžių aukštis: didžiųjų – 0,4 cm, mažųjų – 0,2 cm. Aiškiai matosi kraštinės liniavimo žymės.

Inicialas "I" (15 eilučių, 14 cm) papuoštas gotikiniu ornamentu, pirmieji trys  incipito žodžiai paryškinti (rašalas), papuošti ir padidinti (iki 6 cm). Kitų incipito žodžių pirmosios raidės išsiskiria plonų linijų papuošimais (rašalas).

LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 3,5 cm) vaško kiauto fragmente [Ø 7 cm], pritvirtintas raudonų, baltų bei žalių siūlų pynute. Pergamento užlenkimas – 7 cm, dvi įpjovos pynutei 6,5 cm atstumu. Legenda: S. CAſIMIRI <…>OLONIE M.D LITHWANIE RUSSIE etc.

Kitos pergamento pusės apačioje: 
· prierašas kanceliarine slavų k.: "ïðèâèëå6è 6w ïîøåõîð6íå";
· LNMMB antspaudas: "LTSR Valst. Respublikinė Biblioteka" (violetiniai dažai).

 

KONTEKSTAS

Autorius
Kazimirus – Kazimieras Jogailaitis, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis.

Pasirašė
A(l)b(er)tus de  Zichlin regni Polo(niae) vice can(cella)rius – Lenkijos karalystės vicekancleris.

Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas.

Administracinė ir (arba) biografinė istorija
KazimirusKazimieras Jogailaitis (1427 lapkričio 29 Krokuvoje–1492 birželio 7 Gardine), Lietuvos didysis kunigaikštis (1440–1492) ir Lenkijos karalius (1447–1492). Jogailos ir Sofijos sūnus.

Johannes Kyenſgalowicz Jonas Kęsgaila, Žemaičių seniūnas (1449–1485), Trakų kaštelionas (1477–1478), Vilniaus kaštelionas (1478–1484). Mirė 1485 m.

Saugojimo istorija
Dokumentas į LNMMB pateko 1947 m. iš Lietuvos evangelikų reformatų sinodo bibliotekos. Duomenų apie ankstesnę rankraščio istoriją nėra.

Tiesioginis įsigijimo šaltinis
Lietuvos evangelikų reformatų sinodo biblioteka.

TURINYS IR SANDARA

Santrauka
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis (Kazimirus) dovanoja Žemaičių seniūnui  Jonui Kęsgailai (Johannes Kyenſgalowicz) tris dvarus Žemaitijoje. Vienas iš jų – Pašakarnių dvaras (Poſſchokorny), dviejų kitų pavadinimai neįskaitomi.

Pirmuosius du dvarus iki savo mirties valdė Gyedigolth Twlowicz, trečiąjį tvarkė Naczo Ginwilowicziaus tarnas Andrzeyko.

Naujajam savininkui ir jo įpėdiniams perduodamos visos žemės nuosavybės teisės, paliekant privalomas prievoles valstybei (pastočių mokestį, duokles už stacijas ir pan.).

Minimi asmenys
Kazimirus, rex Polonie, magnuſ dux Lithwanie...
– Kazimieras Jogailaitis, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis,
Johannes Kyenſgalowicz, capitaneus Samagittarum – Jonas Kęsgaila, Žemaičių seniūnas,
Gyedigolth Twlowicz,
Andrzeyko, servitor Nacz Ginwilowicz Naczo Ginwilowicziaus tarnas,
Nacz Ginwilowicz,
Andreas Siłowicz, palatinus Troczen(sis) – Trakų vaivada,
Radwilus Oſſitowicz, marſchalcus MDL – Radvila Astikaitis, LDK rūmų maršalka,
Olechnus Sudizmunthowicz, supremus subpincerna MDL, capitaneus Poloczen(sis) – LDK vyriausiasis taurininkas, Polocko seniūnas.

Minimos vietovės
Grodno – Gardinas,
Poſſchokorny – Pašakarnių dvaras Žemaitijoje.

Minimi įvykiai ir dokumentai
Nėra.

Informacija apie dokumento tvarkymą
1980 m. O. Matusevičiūtė sudarė trumpąjį rankraščio aprašą.
2000 m. V. Rimša jį patikslino, D. Norkūnienė sudarė detalųjį rankraščio aprašą.

 

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teisinė būklė
Dokumentas yra Lietuvos Respublikos nuosavybė.

Naudojimo sąlygos
Dokumentas išduodamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovo leidimu.

Autorinės teisės / Kopijavimo sąlygos
Dokumentams kopijuoti bei leisti reikalingas bibliotekos sutikimas. Duomenis apie dokumentų paskelbimą (leidinio pavadinimą, leidimo metus ir t.t.) leidėjas turi nurodyti saugomo vieneto lydimajame lape.

Pagalbinės paieškos priemonės
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus kortelių katalogas.
Pergamentų fondo inventorius.
http://pergamentai.mch.mii.lt/

 

SUSIJUSI MEDŽIAGA

Originalų buvimo vieta
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Kopijų buvimas
Žinių nėra.

Susiję aprašomi vienetai
Nėra.

Kita susijusi medžiaga
Žinių nėra.

Publikacijos
Rankraščio tekstas – Katalog Pokazu zabytków ze zbiorów Synodu ewang.-reformowanego w Wilnie. Pamiątka Zjazdu Ewangelickiego w Wilnie. Wilno, 1926. P. 27.
Rankraščio trumpasis aprašas lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbomis, nuotrauka – Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos. Parodos katalogas. / Sud. J. Steponaitienė; Ats. red. V. Bulavas. V., 1998. P.12–13.
Rankraščio trumpasis aprašas lietuvių, rusų, lenkų ir anglų k. bei skaitmeninė kopija –  http://pergamentai.mch.mii.lt/.

 

PASTABOS
Rankraštis restauruotas 1997 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre. Restauratorė – S. Sprindienė.

 

   F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21