Pergamentų kolekcijaLietuviškai Itališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Italijos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

 F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88
[F101-88] [F101-94] [F101-98] [F101-113] [F101-114]  LNMMB F101-88

Alexander Sperellus Episcopus Eugubinus…
Neapolio karalystės apaštališkojo nuncijaus ir vyriausiojo mokesčių rinkėjo Alexander Sperellus raštas,  kuriuo Marco Antonio Oliva skiriamas mokesčių rinkėjo padėjėju  Alfano, Casali Geca, Magliano Cannito, Sora, Castellanie di Villa Becca, Pisciotta, Cornuti, Ceraso, Montano, Catona e Campora, Magliano Vetere, Stia, Castelluccio massa, S. Biagio, Bellosguardo, Eremita ir kitose Caputaqua vyskupijos vietovėse.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Neapolis, 1682 gruodžio 2.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 2,8–3,4 cm, dvi įpjovos virvelei 1,2 cm atstumu).
Pasirašė
Alexander Sperellus.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga

Pergamentas, spaudos dažai, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 43,1 x 26,9 + 2,8–3,4 cm.
Tekstas: 29,2 x 19,2 cm.

 LNMMB F101-94

In nomine domini Jesu Christi Amen. Anno a Partu Virginis mariae Millesimo Septingentesimo decimo sexto...
Francesco Li Pira
parduoda Coriolani kunigaikščiui Agostino Saluzzo vynuogyną Soveria vietovėje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1716 balandžio 19.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Ricciardinus de Coriolano,
Giacomus Leonardus Oliverio
,  

Julianus Drogo,
Alexander Toscani,
Franc. Ant. Scalpello,
Joanni Baptista de Rosis.

Kalba

Lotynų, italų k.
Iliuminavimas
Inicialas „I“ (5,2 cm) pagražintas augaliniu ornamentu, inicialas ir invokacijos raidės (1,3 cm) – pastorinta rašalu.
Teksto pabaigoje nupieštas ornamentuotas kryžius, į kurį įrašytos raidės „N“ ir „A“ bei monograma „M. A. G.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 51,5 x 78 cm.
Tekstas: 50 x 36,5 cm.

 LNMMB F101-98

Dominicus Invitti Pro Dei et Apostolice Sedis gratiam Archiepiscopus...
Sardinijos (Sardianus) arkivyskupo Dominicus Invitti raštas, kuriuo  Neapolio (Neapolis) arkivyskupui Franciscus Pignatella, kardinolams Enius ir Remolianus pranešama, kad Josephus della Vipera gali būti suteikti pirmieji dvasininko šventinimai.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1731 rugsėjo 2.
Antspaudai

Prispaudžiamasis antspaudas (ovalus, 2,8 x 3 cm) su kvadrato formos karpyta popierine apsauga.
Pasirašė
D. Archiepus Sardianus
Dominicus Invitti, Sardinijos arkivyskupas, 
Nicolaij siniscalcus – senešalas.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas

Inicialai „D“ (3 cm) ir „V“ (5,5 cm) pagražinti.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 35,6 x 31,6 cm.
Tekstas: 32 x 9,3 cm.

 LNMMB F101-113

Ferdinandud IV Per La Grazia Di Dio…
Karaliaus Ferdinando IV (Ferdinandus IV) lauko kariuomenės maršalo, Jo Didenybės valstybės sekretoriaus Giovanni Assenzio de Goyzueta raštas, kuriuo Dogane di Bari vietovės ir departamento bei apskrities Soma d'Oglio kunigaikštystėje generaliniu administratoriumi vietoj barono Giacomo Guzzardi skiriamas Filippo Quattromani

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1761 spalio 17.
Antspaudai
Sicilijos karaliaus Ferdinando IV prispaudžiamasis raudono vaško antspaudas (ovalus, 2,8 x 3 cm) su kvadrato formos karpyta popierine apsauga.
Pasirašė
Gio.di Goyzueta

Giulio Cuffari
.

Kalba
Italų k.
Iliuminavimas

Pergamento viršuje – spalvotas piešinys (10,7 x 8,3 cm): herbas balto šermuonėlio kailio ir kunigaikščio karūnos fone. Incipito žodžio „FERDINANDO IV“ raidė „F“ papuošta augaliniu ornamentu. Pirmos keturios eilutės parašytos aukso spalvos rašalu. Rėminis inicialas „C“ (aukso spalvos rašalas) papuoštas miniatiūra (5,2 x 5,4 cm), vaizduojančia Neapolio uostą ir Vezuvijaus ugnikalnį. Tekstas aprėmintas dviguba juodo tušo juosta.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 47,5 x 44,4 cm.
Tekstas: 47,5 x 16,5 cm.

 LNMMB F101-114

D. Girolamo Baron De Palumbo…
Popiežiaus generalinio konsulo Neapolio (Napoli) karalystėje ir mieste Girolamo Baron De Palumbo raštas, kuriuo Michele Terlizzi skiriamas Neapolio vicekonsulu ir įpareigojamas rūpintis laivų, plaukiojančių su popiežiaus vėliava, savininkais, jūreiviais ir keleiviais.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1771 sausio 24
.
Antspaudai

Kairiajame kampe – prispaudžiamojo vaško-popieriaus antspaudo [Ø ~ 5 cm] likučiai (2,5 cm).
Pasirašė
D. Girolamo Baron De Palumbo.
Kalba

Italų k
.
Iliuminavimas

Pergamentą puošia 4,8 cm pločio rėmelis (spalvotas gėlių piešinys). Rėmelio kraštai – dvigubos raudonos ir mėlynos spalvos linijos. Viršutinėje rėmelio dalyje – herbas.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 41,6 x 31 cm
.
Tekstas: 30,8 x 12,3 cm.

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88


 

Istoriniai Italijos dokumentai