Pergamentų kolekcijaLietuviškai Itališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Italijos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114  
[F101-51] [F101-65] [F101-73] [F101-79]LNMMB F101-51

Nel nome di dio sia il M.co Gioanni Agostino Spinola qn. M. Stephani sano per l'Iddio grazia di mente e...
Giovanni
Agostino Spinola testamentas su priedu, patvirtinančiu  paties Giovanni Agostino Spinola mirtį.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1625 rugpjūčio 13.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Camillus Ghirardus.
Kalba

Lotynų, italų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys

2 lapai: 19,5 x 25,2 cm.
Tekstas: 18,2 x 22,4 cm; 17,3 x 22,2 cm.

 LNMMB F101-65

In nome del Signore. Anno della Sua Incarnazione Mille Seicento Quaranta uno nella …
Dalyvaujant Venecijos notarui Joseph de Fabris, Alberto di Chioza Romaciolo nuosavybės paveldėtojai parduoda savo turtą Giovanni Guerini.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1641 rugpjūčio 12.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Giacomo Grimani,
Silvan Capello
.
Kalba
Italų k.
Iliuminavimas

Teksto apačioje, kryžiaus piešinio viduje – monograma „JF.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 20,5 x 47 cm.
Tekstas: 20 x 40 cm.

 LNMMB F101-73

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi Amen. Anno a circumcisione eiusdem Domini mille...
Raštas, kuriuo Dianora Castagniaro su savo sūnumi visas teises į jos tėvo žemę ir turtus Perpetrus vietovėje, Coriolani kunigaikštystėje, perduoda Coriolani kunigaikščiui Augustus Saluzzo.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1657 spalio 10.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Dydaius Albidona, 
Joseph de Marco
, 
Cesar Malliozza
, 
Jacobus Gaverius.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialas „I“ (9 cm, 6 eilutės) papuoštas ornamentu. Kitos incipito didžiosios raidės „N“, „D“, N“, I“, C“, A taip pat ornamentuotos.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas:  56,5 x 218 cm.
Tekstas: 53 x 181 cm.

 LNMMB F101-79

Innicus Bracciolus Prothonotarius Apostolicus...
Romos kurijos raštas, kuriuo pranešama, kad Marchinus Defino ekskomunikuojamas už 35 dukatų skolos negrąžinimą Joannes Baptista della Gatta.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1667 kovo 4.
Antspaudai

Prispaudžiamasis antspaudas (popierius, vaškas) nuplėštas. Išlikęs jo fragmentas (3,5 cm).
Pasirašė
Trys neidentifikuoti parašai.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžių „Innicus Baracciolus Prorhonorus Aplicus“ didžiosios raidės papuoštos ornamentais.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 27,8 x 19 cm.
Tekstas: 25,1 x 8 cm.

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114   


Istoriniai Italijos dokumentai