Pergamentų kolekcijaLietuviškai Itališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Italijos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114  
[F101-13] [F101-14] [F101-16] [F101-17] [F101-40] LNMMB F101-13

Ferdinandus Dei Grazia Rex Sicilie hierusalem etc. Universis et singulis presentium Seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Subditorum nostrorum commodis et utilitatibus libenter annu(imus)...
Sicilijos, Neapolio ir etc. karaliaus Ferdinando (Ferdinandus Rex) privilegija, kuria buvusiam Neapolio konsului, karalienės rūbininkui Franciscus Spinellus leidžiama semti vandenį iš karaliaus šulinio Neapolio mieste, netoli Formello, ir nutiesti vandentiekį į savo sodą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1486 gegužės 23.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 3,5 cm, dvi įpjovos virvutei 1,5 cm atstumu).
Pasirašė
Rex Ferdinandus
– Ferdinandas, [Sicilijos] karalius.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialas „F“ (11,3 cm, 13 eilučių). Incipito žodis „FERDINANDUS“ parašytas didžiosiomis raidėmis.  
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 47,5 x 31 + 3,5 cm.
Tekstas: 37,8 x 14,8 cm.

 LNMMB F101-14

Carolus Pandonus Comes Venafri. Civitatis Bojani at baronie prata utilis. Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris signi(ficamus)...
Venafri grafo Carolus Pandonus  privilegija Bojanus miesto gyventojams dėl jų asmens teisių, žemės nuomos ir laisvo ja naudojimosi bei mokesčių už žemės nuomą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento paraš
ymo vieta ir data
1490 balandžio 2.
Antspaudai
Prispaudžiamasis antspaudas neišlikęs (Ø 4,5 cm žymė).
Pasirašė
Carolus Pandonus Comes Venafri – Venafri
grafas.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialas „C“ (2,5 cm, 2 eilutės). Incipito žodžiai CAROLUS PANDONUS COMES VENAFRI“ parašyti didžiosiomis raidėmis.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 49,2 x 68 cm.
Tekstas: 46 x 39,5 cm.

 LNMMB F101-16

Alfonsus Secundus Dei Gratia Rex Sicilie…
Karaliaus Alfonso II (Alfonsus Secundus) privilegija, kuria patvirtinama Loysius Brancatius  nuosavybės teisė į Spinaci valdą.

Autentiškumo lygis
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1494 liepos 11.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 7,2 cm, dvi įpjovos virvutei 5,4 cm atstumu).
Pasirašė
Alfonsus Secundus, rex Siciliae –
Alfonsas II, Sicilijos karalius.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialas „A“ (2,4 cm). Incipito žodžiai „ALFONSUS SECUNDUS“ parašyti didžiosiomis raidėmis.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 62 x 37,3 + 6,5 cm.
Tekstas: 52,3 x 16 cm.

 LNMMB F101-17 

In nomine domini nostri Ihesu Christi Amen… Anno a nativitate eiusdem domini Millesimo Quadrigentesimo Nonagesimo Sexto, Pontificatus in Christo domini nostri domini Alexandri divina providentia pape ? anno quarto dei vero vicesmo tertio menses...
Jeruzalės šv. Jono ordino San Giovanni a Mare ligoninės (Neapolis) komendanto Bernardinus Carrafa raštas, kuriuo Neapolio mėsininkui Gilbertus Gaptula išnuomojama ordinui priklausanti parduotuvė netoli vienuolyno.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1497 liepos 14.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Iacobus Florentinus.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas

Inicialas „A“ (16 cm, 24 eilutės).
Po pagrindiniu tekstu – keturių eilučių pastraipa, jos pradžioje – sudėtingos formos kryžius.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 61,8 x 83,2 cm.
Tekstas: 57 x 54,2 cm.

 LNMMB F101-40

Philippus Dei Gratie Rex Castelle…
Miranda
grafas, Cabagnesca markizas ir dignitorius Don Joannes De Spunica patvirtina, kad Orazio ir Asconio Della Tolfa pardavė valdą su visomis teisėmis ir įsipareigojimais markizei Lucreziai Arcella, Atripalda kunigaikštienei.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1587 m.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 3,7 cm, dvi įpjovos juostelei 2 cm atstumu).
Pasirašė
Don Joannes De Spunica.
Kalba
Lotynų, italų k.
Iliuminavimas
Incipito žodžiai „PHILIPPVS DON[J]OANESparašyti didžiosiomis raidėmis.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 55,8 x 31,8 + 3,8 cm.
Tekstas: 50,5 x 13,8 cm.

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114   


Istoriniai Italijos dokumentai