Pergamentu kolekcijaLietuviškai Itališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Italijos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114  
[F101-1] [F101-2] [F101-3] [F101-4] [F101-5] LNMMB F101-1

In nomine domini nostri Jesu christi Anno dominice Incarnationis...
Teisėjo Robertus Nicolay de Canusio ir jo žmonos Aurigenios raštas, kuriuo jų žemė Bivinus vietovėje, vadinama „Vallo maximus“, parduodama Dionisiy q. Dionisi.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1329 gruodžio 10.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Dyonisiy q. Dionisi,

Conradi de Curfano,
Thomasus q. Federicus
Tullij de Lamantia,
Petrus Fabricatoris.
Vienas parašas neidentifikuotas.|
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas

Teksto pradžioje – ornamentuotas aštuongalis kryžius ir ornamentu papuoštas inicialas „I“ (3,2 cm, 4 eilutės). Teksto pabaigoje – aštuongalis kryžius, pagražintas pintu ornamentu.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 27,4 x 36,9 cm.
Tekstas: 26 x 19,4 cm.

 LNMMB F101-2

In nomine domini dei Salvatoris nostris Ihs Xpi anno ab nativitate eius millesimo Quadigentesimo Decimo nono Re(gnante)...
Raulo
srities valdytojo Antonellus de Torina ir teisėjo Potulo Kristo spręsta brolių Vilaro Degripo ir Matheo Degripo byla dėl Kastaneto dvaro valdų padalijimo.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1419 rugsėjo 13.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasiraš
ė
Antonellus de Torina, judex – teisėjas,
Jacobus Sabatinus
,
Stephanus Frizia
,
Jacobus
,
Gilibertus Frizia
.
Vienas parašas neįskaitomas.
K
alba
Lotynų k.
Iliuminavimas

Teksto pradžioje – kryžius taškais papuoštame keturkampyje ir pagražintas inicialas „I“ (5 cm, 9 eilutės); teksto pabaigoje – aštuonkampis, sudarytas iš susikertančių keturkampių, su žodžiu viduje.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 27 x 56 cm.
Tekstas: 42 x 25 cm.

 LNMMB F101-3

In nomine Dei Salvatoris nostri Jesu christi anno a Nativitate eius millesimo quadrigentessimo trigessimo primo...
Notaro Rolandus di Majoro spręsta byla dėl Johanelus di Jakobo di Cerra skolos grąžinimo kilmingajam Andrea de Lisul.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1431 rugpjūčio 27.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė

Parašai neidentifikuoti.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas

Teksto pradžioje – kompozicija, sudaryta iš  geometriniais ornamentais papuošto kryžiaus ir inicialo „I“ (5,5 cm, 9 eilutės).
Teksto pabaigoje – dvi netaisyklingos formos ornamentuotos geometrinės figūros su tekstais viduje.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 19 x 57,7 cm.
Tekstas: 17,9 x 47 cm.

 LNMMB F101-4

In nomine domini dei eterni et Salvatori nostri Ihesu Christi. Anno ab incarnatione eius Millesimo Quadrigentesimo trigesimo nono. Regnante Serenissimo et illustrissimo ...
Giulius
ir Johanellus Longus Kana kaimo žemės pirkimo-pardavimo aktas piliečiui Lisul, sudarytas karaliaus pareigūnų Augustus Mangrela ir notaro Cubellus.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1439 balandžio 16.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Augustus Mangrella, judex
– teisėjas,
Franciscus Mangrella
,
Antonellus Mangrella
,
Giulius Longus
.
Kalba

Lotynų k.
Iliuminavimas

Du to paties tipo inicialai „I“: viršuje – 4,7 cm, 10 eilučių; apačioje – 3,6 cm, 10 eilučių, prasideda nuo 40-os. Abu pastorinti rašalu ir pagražinti vinjetėmis. Virš pirmojo inicialo nupieštas kryžius. Teksto pabaigoje – piešinys, vaizduojantis stilo. Stilo rankena – keturlapis žiedas su kryžiumi viduryje, ašmenys baigiasi inicialu „I“, ant ašmenų užrašas: „Cubellus“.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 28,6 x 81,7 cm.
Tekstas: 26 x 63 cm.

 LNMMB F101-5

Alfonsus dei gratia Rex Aranoium Sicilie citra et ultra farum valencie Hierusalem Hungarie Maioricarum Sardinie et Corsice comes Barchinone Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam Comes Rossilionis et Ceritanie. Universis et singulis presentium inspecturis tam pre(sentibus)...
Karaliaus Alfonso V (Alfonsus) raštas, kuriuo patvirtinamos grafo Amerigo de Sancti Severini, grafo Gasparis de Sancti Severini ir grafienės Margaritos de Sancti Severini feodalinės teisės į Caputati vietovę, taip pat patvirtinama, kad teisėjui Razoppi ir jo šeimos nariams subfeodalų teisėmis leidžiama valdyti grafų valdas.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
1453.
Antspaudai
Prikabinamasis bei prispaudžiamasis antspaudai neišlikę, yra tik prispaudžiamojo antspaudo žymė (Ø 2,7 cm) ir
dryžuota raudonai gelsva juostelė.  Atstumas tarp dviejų apvalios formos skylučių juostelei – 3,5 cm, pergamento užlenkimas – 9,4 cm.
Pasirašė
Rex Alfonsus –
Alfonsas [V], [Aragonijos ir Sicilijos] karalius.
Kalba
Lotynų k
.
Iliuminavimas

Teksto pradžioje – inicialas „A“ (3 cm), juo prasidedantis pirmasis teksto žodis „Alfonsus“ parašytas didesnėmis raidėmis (0,5 cm) negu dokumento tekstas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 66,3 cm x 39,8 + 9,4 cm
.
Tekstas: 55,5 x 20 cm.

F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114   

Istoriniai Italijos dokumentai