Pergamentų kolekcijaLietuviškai Prancūziškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Dokumentai prancūzų kalba
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

 
  Trumpieji aprašai

ISTORINIAI PRANCŪZIJOS DOKUMENTAI

F101-64, F101-102, F101-103, F101-104 F101-107, F101-108, F101-112, F101-116, F101-119 F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 

Su Prancūzijos istorija susiję dokumentai sudaro tik nedidelę pergamentų kolekcijos dalį – tai vienuolika dokumentų prancūzų kalba ir du – lotynų kalba (F101-103, 104). 

Dokumentai prancūzų kalba šifruoti: F101-64, 102, 107, 112, 108, 116, 119, 120, 121, 122, 125. Seniausias dokumentas datuojamas 1640 m., naujausias – 1811 m. Turinio požiūriu ši rankraščių dalis yra vienalytė: 10 juridinių dokumentų ir vienas skiriamasis raštas. Didžiumą sudaro Maubourguet ir Tulūzos teismų sprendimai dėl paveldėjimo teisės, skolų už žemės nuomą grąžinimo .

Paryžiaus universiteto pažymėjimas,1739m.
 F101-104

Vedybų sutarties išrašas, 1811m.
F101-125

Rankraštis F101-125 savo turiniu skiriasi nuo kitų juridinių dokumentų. Tai vedybų sutarties išrašas, patvirtintas Ruano apeliacinio teismo notaro Symono  antspaudu. Paminėtinas imperatoriaus Pranciškaus I potvarkis su jo paties autentišku parašu (F101-112). 

Dokumentai F101-119, 121,122 fragmentiški. Spėjama, kad F101-121 ir F101-119 yra tos pačios teismo bylos dokumentai. Rankraščiai F101-103 ir F101-104 buvo išduoti vienam asmeniui – Tulūzos klierikui Giuseppe'i Dumesnile'iui.

Nėra duomenų, kada LNMMB įsigijo šiuos dokumentus. Spėjama, kad apie 1945–1946 m. Gavimo knygoje įrašyta, kad rankraštis F101-125 gautas apie 1946 m. iš Kauno metropolijos seminarijos bibliotekos.

Aprašuose lietuvių kalba prancūziški asmenvardžiai ir vietovardžiai pateikiami originalo forma, o gerai žinomi prancūziški vietovardžiai – pagal lietuvių kalboje įsigalėjusią vartojimo tradiciją.

  F101-64, F101-102, F101-103, F101-104 F101-107, F101-108, F101-112, F101-116, F101-119 F101-120, F101-121, F101-122, F101-125