Pergamentų kolekcijaLietuviškai Prancūziškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

 


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-107, F101-108, F101-112, F101-116, F101-119 F101-120, F101-121, F101-122, F101-125
[F101-64] [F101-102] [F101-103] [F101-104] LNMMB F101-64

A Tous ceux qui ces…
Karališkojo teismo sprendimas prekeivio Jacques Warré byloje su broliais Jean, Anthoine ir Louis Warré dėl tėvų palikimo.

Autentiškumas
Nuorašas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Dokumento nuorašo vieta ir data nežinomos. Originalas rašytas 1640 kovo 12.
Antspaudai
Dokumentas nebuvo patvirtintas antspaudu.
Pasirašė
Lefebure
(?), teismo antstolis.
Kiti du parašai neįskaitomi.
Kalba
Prancūzų k.
Iliuminacija
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 29,3 x 14 cm.
Tekstas: 28,2 x 10,1 cm.

 LNMMB F101-102

André Tursan conseiller du Roy son juge en chef…
Karaliaus patarėjo ir vyriausiojo teisėjo André Turssan sprendimas pirklio Jean Pascau byloje su fermeriu Guilhaume Lezian; teisėjo Pierre Laffitte ir teismo sekretoriaus Lamothe pranešimai dėl skolų už žemės nuomą grąžinimo. 

Autentiškumas
Nuorašas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Dokumento nuorašo data nežinoma. Spėjama, kad
~ 1737.
Originalas rašytas Maubourguet 1737 vasario 22, patvirtintas 1737 vasario 25.
Antspaudai
Auch
finansinės apskrities juodo tušo žyminio ženklo fragmentas (4,7 cm) pirmojo lapo viršuje.
Pasirašė
Lamothe
, teismo sekretorius, 
Laffitte
Pierre Lafitte, karaliaus teisėjas, 
Douyau
, teismo tarnautojas.
Kalba
Prancūzų k.
Iliuminacija
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
2 lapai: 20 x 26,5 cm.
Tekstas: 17,5 x 24,3 cm.

 LNMMB F101-103

Ego Infrascriptus Liceentiatus Theologus,..
Pažymėjimas, liudijantis, kad Tulūzos klierikui Josephus Dumesnil buvo suteikta teisė nešioti šventiko kepuraitę; pažymėjimą išdavė Sorbonos kolegijos filosofijos profesorius Guillaume.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Paryžius, 1739 spalio 10.
Antspaudai

Išlikęs Sorbonos kolegijos(?) prikabinamojo antspaudo (ovalus, 2,1 x 3 cm) fragmentas (2,1 x 2,5 cm) su popierinės apsaugos fragmentu (4,4 x 3 cm), pritvirtintas pergamentine juostele (viena įpjova juostelei (1,5 cm), pergamento užlenkimas – 1 cm).
Pasirašė
Guillaume
, Sorbonos kolegijos filosofijos profesorius.
Kalba
Lotynų k.; užrašas kitoje lapo pusėje – italų k.
Iliuminacija
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, popierius.
Matmenys
1 lapas: 22,8 x 15,1 + 1 cm.
Tekstas: 19,5 x 12 cm.

 LNMMB F101-104

UNIVERSIS præſentes Literas inſpecturis...
Paryžiaus universiteto pažymėjimas, liudijantis, kad klierikas Josephus Dumesnil 1739 m. rugpjūčio 11 d. šiame universitete gavo menų magistro laipsnį.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Paryžius, 1739 rugpjūčio 12.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (viena įpjova juostelei (2 cm), pergamento užlenkimas – 2,2 cm). 
Virš teksto – Paryžiaus universiteto(?) antspaudas.
Pasirašė
N. Piat
(?), Paryžiaus universiteto rektorius.
Kalba
Lotynų k.; užrašas kitoje lapo pusėje – italų k.
Iliuminacija
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, spausdinimo dažai.
Matmenys
1 lapas: 38,5 x 18 + 2,2 cm.
Tekstas: 20,1 x 9 cm.

F101-107, F101-108, F101-112, F101-116, F101-119 F101-120, F101-121, F101-122, F101-125

 Istoriniai Prancūzijos dokumentai